Samorząd Uczniowski

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next
niedziela, 22 wrzesień 2013 00:00

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2013/2014

Napisał 
Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski ? jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły. Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

1.Posiedzenie wstępne, plan pracy, podział obowiązków, dyżury w radiowęźle szkolnym, plan akademii i uroczystości szkolnych.

2.Opinia o Programie Wychowawczym, Programie Profilaktyki, Programie poprawy frekwencji, dniach dodatkowo wolnych.

3.Organizacja Giełdy Podręczników.

4.Organizacja WYBORÓW nowego samorządu.

5.Pomoc przy Europejskim Dniu Języków- proponowane działania, podział obowiązków.

6.Dni Otwarte Szkoły- proponowane działania, podział obowiązków.

7.Konkurs na Palmę Wielkanocną- organizowaną przez Starostwo Powiatowe.

8.Udział w Młodzieżowej Paradzie Niepodległości.

9.Mikołajki- dyskoteka, zbieranie funduszy.

10.Jasełka, Walentynki, Dzień Kobiet- propozycje działań.

11.Informacje na stronę Internetową szkoły, gazetka Samorządu, zdjęcia klas.

12.Konkurs na najmilszego nauczyciela.

13.Wycieczki, wyjścia do kina, na łyżwy i inne.

14.Sprawy bieżące według potrzeb.

 

Czytany 2580 razy Ostatnio zmieniany sobota, 22 luty 2014 15:21
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Czwartek
16 Września 2021
Imieniny obchodzą
Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia,
Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila,
Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana,
Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 107 dni.
Szczęśliwe numerki: 16,12

 

 

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 1 użytkownik.

  • barbaraw