Mechanik w mediach

Kierunki kształcenia

środa, 02 marzec 2011 16:54

Technik mechanik

Napisał 

1. Opis kierunku
Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Technik mechanik to również fachowiec z zakresu różnych metod wytwarzania, a w szczególności: obróbki skrawaniem, erozyjnej, plastycznej, cieplnej i spawalnictwa. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Technik mechanik zajmuje się projektowaniem maszyn, urządzeń ręcznych oraz w pełni zautomatyzowanych, projektowaniem urządzeń transportowych, układów pneumatycznych, hydraulicznych itp.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik jest zdobycie dwóch kwalifikacji MEC.09. oraz MEC.05 (Użytkowanie obrabiarek skrawających - kwalifikacja uzyskiwana po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia)

 

3. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent kierunku Technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wytwarzania części maszyn i urządzeń;
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
• obsługiwania maszyn i urządzeń;
• organizowania procesu produkcji;
• posługiwania się narzędziami pomiarowymi;
• posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną;
• posługiwania się dokumentacją technologiczną;
• stosowania podstawowych metod obróbki;
• zdobędziesz umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Gwarantujemy Ci solidne wykształcenie zawodowe techniczne i nabycie umiejętności szczególnie poszukiwanych obecnie przez pracodawców takich jak:
• Bardzo dobrą znajomość rysunku technicznego
• Umiejętność tworzenia dokumentacji produkcyjnej
• Znajomość procesów technologicznych
• Wykonywanie kalkulacji kosztowych wyrobów
• Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
• Możliwość uzyskania książeczki spawacza i certyfikatu na
   jedną z metod spawalniczych bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego
• Umiejętność programowania maszyn CNC

4. Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie w:
Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe i skrawające.
Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z:
• obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• montażem maszyn,
• kontrolą techniczną,
• organizacją i nadzorowaniem prac,
• konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn,
• organizowaniem zaopatrzenia i zbytu

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

 

   Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

Film reklamowy

 

 

 

 

 

 

Czytany 9654 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 12 grudzień 2021 06:52
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl