Akualności

Kierunki kształcenia

Monika Adamska

Monika Adamska

piątek, 08 listopad 2019 09:34

Projekt '' Razem zmieniamy świat "

                                    Projekt „Razem zmieniamy świat”

               W dniu 07.11.2019 r. młodzież z klas pierwszych i drugich – kierunek ochrona środowiska uczestniczyła w warsztatach „Razem zmieniamy świat”. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach programu grantowego przez firmę SumiRiko Poland.

              Celem programu jest promowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w społecznościach szkolnych: wśród młodzieży i grona pedagogicznego oraz rozwój uczniów i ich kompetencji, m.in. przedsiębiorczości, współdziałania w grupie, pobudzenia kreatywnego myślenia jak również zachęcenie do angażowania się w realizację projektów służących dobru wspólnemu.

Koordynatorkami projektu są panie: Magdalena Kondrat i Monika Adamska.    

 • image1
 • image10
 • image11
 • image12
 • image13
 • image14
 • image15
 • image16
 • image17
 • image18
 • image19
 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image8
 • image9
piątek, 08 listopad 2019 09:27

Projekt '' Razem zmieniamy świat''

Projekt „Razem zmieniamy świat” W dniu 07.11.2019 r. młodzież z klas pierwszych i drugich – kierunek ochrona środowiska uczestniczyła w warsztatach „Razem zmieniamy świat”. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach programu grantowego przez firmę SumiRiko Poland. Celem programu jest promowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w społecznościach szkolnych: wśród młodzieży i grona pedagogicznego oraz rozwój uczniów i ich kompetencji, m.in. przedsiębiorczości, współdziałania w grupie, pobudzenia kreatywnego myślenia jak również zachęcenie do angażowania się w realizację projektów służących dobru wspólnemu. Koordynatorkami projektu są pani Magdalena Kondrat i Monika Adamska.

Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych - Ochrona Środowiska.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych(7, 8 klasa) i gimnazjalnych do udziału w KONKURSIE EKOLOGICZNYM organizowanym przez Zespół Szkół Nr2

w Sanoku.

Konkurs został zgłoszony do wykazu konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły (uczniowie mogą uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Technik ochrony środowiska

Cele konkursu

 

-kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

-budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

-inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

-wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia.

-podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży.

Uczestnictwo w konkursie

 

1. Konkurs otwarty jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu sanockiego, brzozowskiego, leskiego, bieszczadzkiego.

2. Informacje o Konkursie zostaną przekazane szkołom telefonicznie, listownie oraz będą wysłane do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez pocztę elektroniczną. Informacje dotyczące konkursu podane zostaną, również na głównej stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

 

Zasady konkursu:

-W konkursie może wziąć udział drużyna dwuosobowa.

 

-Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

-Pierwszy etap to test z zakresu ekologii i ochrony środowiska - czas trwania 45 min.

 

-W drugim etapie drużyna przygotowuje pracę z odpadów. Uczniowie wykonują pracę z odpadów, które będą przygotowane przez organizatora konkursu - czas trwania 60 min. Zostanie ona oceniona przez komisję konkursową. W ocenie liczy się kreatywność i ilość użytych odpadów.

 

-Łączna ilość punktów pozwoli wyłonić zwycięzców konkursu.

 

-Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w dniu konkursu.

 

-Premiowane będą trzy pierwsze miejsca.

 

-Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czasie ogłoszenia wyników.

 

                                                            Tematyka konkursu     
kosz

 

      -ekologia klasyczna

      -wody i ich ochrona

      -gleby i ich ochrona

      -powietrze i jego ochrona

      -ochrona przyrody

      -gospodarka odpadami

      -hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi

      -zagadnienia społeczno – gospodarcze związane z ochroną

       i kształtowaniem środowiska

      -międzynarodowe aspekty ochrony przyrody

 

 

 

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Poniedziałek
24 Stycznia 2022
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz

Do końca roku zostało 342 dni.
Szczęśliwe numerki: 7,4

 

 

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 2 użytkowników.

 • Pn
 • basia