Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

Jowita Nazarkiewicz

Jowita Nazarkiewicz

Informujemy, że w dniu 03 grudnia 2013 rozpoczynamy rekrutację uczniów chcących wyjechać na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii w ramach projektu ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?, finansowanego ze środków unijnych. Szkoła otrzymała na ten cel prawie 100,000 euro. Przypominamy, że w obecnej fazie rekrutacji mogą brać udział wyłącznie uczniowie klasy 3cs (kierunek technik mechanik i technik pojazdów samochodowych). Formularze rekrutacyjne są dostępne u wychowawcy klasy- pani Barbary Więch. Należy je wypełnić i zwrócić do wychowawcy do dnia 10 grudnia 2013. Zgodnie z regulaminem wyniki rekrutacji będą ogłoszone do dnia 30 stycznia 2014. Regulamin rekrutacji jest dostępny poniżej oraz na gazetce szkolnej na holu obok sklepiku.

Przypominamy również, że wszystkie koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, jak również wycieczki, zajęcia kulturalne typu wyjścia do muzeum, kina, itp. są w stu procentach finansowane ze środków unijnych. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Na miejscu uczestnicy otrzymają również kieszonkowe.

Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w obecnej fazie projektu będą odbywać praktyki zawodowe w Plymouth w Wielkiej Brytanii w dniach od 17 maja do 14 czerwca 2014.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Kliknij aby przeglądać

Projekt ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji? przygotowany przez zespół nauczycieli z "Mechanika", został zatwierdzony w konkursie projektów mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci. W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków, zatwierdzono 122 projekty staży zagranicznych  a projekt ?Mechanika? został sklasyfikowany na bardzo wysokim 5 miejscu! Dzięki projektowi szkoła otrzyma 99712,00 euro na projekty mobilności dla swoich uczniów. Koordynatorkami projektu są panie Bożena Chabros-Jaklik i Jowita Nazarkiewicz.

wtorek, 22 styczeń 2013 20:03

Wizyta Przygotowawcza w Wielkiej Brytanii

W dniach 14.01-18.01.2013 Pan Dyrektor oraz profesorka Jowita Nazarkiewicz zostali zaproszeni do siedziby organizacji Tellus Group w Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie realizowali program wizyty przygotowawczej wspomagający projekt ?Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci?.?Uczenie się przez całe życie?. ("Lifelong Learning Programme?) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, który umożliwi uczniom naszego technikum wyjechać na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, zyskać cenne doświadczenie zawodowe za granicą, doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz poznać kulturę i zwyczaje Wielkiej Brytanii.

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
niedziela, 16 sierpień 2009 21:41

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

WYDARZENIE

TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021

Koniec 1 semestru w klasach maturalnych

10 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część pisemna

11 stycznia 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część pisemna

11 – 15 stycznia 2022 r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część praktyczna

10 stycznia 2022- model "d"

od 12 stycznia- 06 lutego 2022- model "w", "wk", "dk”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część praktyczna

10 stycznia 2022 – model „d”

17 -22 stycznia 2022 r- model „dk”

11 – 23 stycznia 2022 r- model „w”, „wk””

Ferie zimowe

14 lutego 2022 – 27 lutego 2022

Koniec I semestru w klasach I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia

21 stycznia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia 2022- 19 kwietnia 2022

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29 kwietnia 2022

Egzamin maturalny

04.05.2022- 20.05.2022 (część pisemna)

18.05.2022- 20.05.2022 (część ustna)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 - część pisemna

21 czerwca 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 - część pisemna

2 – 7 czerwca 2022 r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 - część praktyczna

20 czerwca 2022- model "d"

i od 22 czerwca 2022- 6 lipca 2022- model "w", "wk", "dk"

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 - część praktyczna

1 czerwca 2022- model „d”

8 – 19 czerwca 2022- model „dk”

1– 19 czerwca 2022- model „w”, „wk”

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

23 sierpnia 2022 (część pisemna)

części ustnej nie przeprowadza się

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022

Ferie letnie

27 czerwca 2022- 31 sierpnia 2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego):

Technikum: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 10.01.2022, 11.01.2022, 02.05.2022, 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022,17.06.2022 (10 dni).

Branżowa Szkoła I Stopnia: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022,10.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022 (6 dni).

Kalendarz stałych zebrań rady pedagogicznej:

9   września 2021- plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy ZS2, opinia o przydziale prac
stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, WDN, program profilaktyczno-wychowawczy

9 grudnia 2021- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

20 stycznia 2022- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas
27 stycznia 2022- zebranie RP podsumowujące I semestr

26 kwietnia 2022- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

21 czerwca 2022- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas

23 czerwca 2022- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach klasyfikacyjnych

27  czerwca 2022- zebranie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2021/2022

31 sierpnia 2022- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach poprawkowych

Kalendarz spotkań z rodzicami

3 września 2021- spotkanie organizacyjne z rodzicami wychowanków internatu

16 września 2021- spotkanie organizacyjne

28 października 2021- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

2 grudnia 2021- spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

13 stycznia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

12 kwietnia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

-  klasy maturalne- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

-  klasy pozostałe- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

14 czerwca 2022- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

Strona 14 z 14