Akualności

Kierunki kształcenia

Jowita Nazarkiewicz

Jowita Nazarkiewicz

 • adr001
 • adr003
 • adr004
 • adr005
 • adr006
 • adr007
 • adr008
 • adr009
 • adr010
 • adr011
 • adr012
 • adr013
 • adr014
 • adr015
 • adr016
 • adr017
 • adr018
 • adr019
 • adr020
 • adr021
 • adr022
 • adr023
 • adr024
 • adr025
 • adr026
 • adr027
 • adr028
 • adr029
 • adr030
 • adr031
 • adr032
 • adr033
 • adr034
 • adr035
 • adr036
 • adr037
 • adr038
 • adr039
 • adr040
 • adr041
 • adr042
 • adr043
 • adr044
 • adr045
 • adr046
 • adr047
 • adr048
 • adr049
 • adr050
Idea kształcenia dualnego jest kanwą, na której Zespół Szkół nr 2 w Sanoku od lat tworzy swój system nauczania zawodowego. Integralną częścią zdobywania kolejnych kwalifikacji zawodowych jest praktyka, która jak wiadomo czyni mistrza. W oparciu o wzorce powszechnie stosowane w wielu krajach Unii  Europejskiej w Mechaniku kilka lat temu zawarto umowy patronackie i w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorstwami proces edukacji zyskał innowacyjny wymiar. To właśnie lokalni pracodawcy wzięli na siebie część odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodzieży. W zamian zyskali zasadniczy wpływ na proces dydaktyczny i tym samym pomagają wypełnić braki wykwalifikowanych pracowników na krajowym i lokalnym rynku pracy.

Jakie zatem korzyści daje podpisanie umów patronackich? Jak dobrze połączyć teorię z praktyką? W jakie umiejętności wyposażyć młodego człowieka, by bez problemów odnalazł się na rynku pracy, by jego CV wyróżniało się spośród innych? I wreszcie jak ocenić, które zawody będą najbardziej poszukiwane i najbardziej opłacalne w najbliższych latach?

poniedziałek, 25 październik 2021 09:11

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszam Rodziców wszystkich klas naszej szkoły na spotkania z rodzicami, które odbędą się w dniu 28 października 2021 o godz. 17:00. 

Proszę Państwa o niezawodne przybycie.

Klasa

Kierunek/podbudowa

wychowawca

sala

1co

mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek skrawających

Izabela Łożańska

10

1as

technik automatyk/technik spawalnictwa

Magdalena Kondrat

144

1ce

technik pojazdów samochodowych/technik elektronik

Martyna Mszanecka-Dworzańska

18

1to

technik teleinformatyk/technik ochrony środowiska

Klaudia Olszyk

139

3AE

technik automatyk    technik elektronik po podstawówce

Barbara Więch- Zebranie w dniu 02.12.2021

 

 

263

3AEG

technik automatyk technik elektronik po gimnazjum

Aneta Czech- Zebranie w dniu 02.12.2021

 

37

3CM

technik pojazdów samochodowych        technik mechanik po podstawówce

Elżbieta Gierad-Przybyła-Zebranie w dniu 02.12.2021

 

256

3CMG

technik pojazdów samochodowych          technik mechanik po gimnazjum

Agnieszka Kubowicz- Zebranie w dniu 02.12.2021

 

148

3TO

technik teleinformatyk  technik ochrony środowiska po podstawówce

Piotr Wójcik

11

3TOG

technik teleinformatyk technik ochrony środowiska po gimnazjum

Sebastian Jajko

258

3CO

mechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających po podstawówce

Piotr Kot

256a

3COG

mechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających po gimnazjum

Katarzyna Zimoń

255

4CM

technik pojazdów samochodowych          technik mechanik

Ewa Bień- zebranie odbędzie się w dniu 04.11.2021, godz. 17:00

257

4TO

technik teleinformatyk  technik ochrony środowiska

Małgorzata Warnecka

138

2CO

mechanik pojazdów samochodowych          operator obrabiarek skrawających

Marek Skalski

262

2TO

technik teleinformatyk    technik ochrony środowiska

Irena Wenc

142

2CS

technik pojazdów samochodowych          technik spawalnictwa

Agnieszka Sachajdak

147

2AE

technik automatyk

technik elektronik

 

Bogdan Bieńczak

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek, 10 wrzesień 2021 10:22

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zapraszam Rodziców wszystkich klas naszej szkoły na spotkania z rodzicami, które odbędą się w dniu 16 września o godz. 16:30.  Spotkania z Rodzicami klas pierwszych rozpoczną od spotkania  na górnym holu (II piętro) z dyrektorem szkoły. Pozostałe klasy spotykają się tylko w klasach z wychowawcami. Po zebraniach z Rodzicami, o godz. 18:00 w sali nr 18 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Klasa

Kierunek/podbudowa

wychowawca

sala

1co

mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek skrawających

Izabela Łożańska

10

1as

technik automatyk/technik spawalnictwa

Magdalena Kondrat

144

1ce

technik pojazdów samochodowych/technik elektronik

Martyna Mszanecka-Dworzańska

18

1to

technik teleinformatyk/technik ochrony środowiska

Klaudia Olszyk

139

3AE

technik automatyk    technik elektronik po podstawówce

Barbara Więch

263

3AEG

technik automatyk technik elektronik po gimnazjum

Aneta Czech

37

3CM

technik pojazdów samochodowych        technik mechanik po podstawówce

Elżbieta Gierad-Przybyła

256

3CMG

technik pojazdów samochodowych          technik mechanik po gimnazjum

Agnieszka Kubowicz

148

3TO

technik teleinformatyk  technik ochrony środowiska po podstawówce

Piotr Wójcik

11

3TOG

technik teleinformatyk technik ochrony środowiska po gimnazjum

Sebastian Jajko

258

3CO

mechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających po podstawówce

Piotr Kot

256a

3COG

mechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających po gimnazjum

Katarzyna Zimoń

255- wywiadówka w późniejszym terminie

4CM

technik pojazdów samochodowych          technik mechanik

Ewa Bień

257

4TO

technik teleinformatyk  technik ochrony środowiska

Małgorzata Warnecka

138

2CO

mechanik pojazdów samochodowych          operator obrabiarek skrawających

Marek Skalski

262

2TO

technik teleinformatyk    technik ochrony środowiska

Irena Wenc

142

2CS

technik pojazdów samochodowych          technik spawalnictwa

Agnieszka Sachajdak

147

2AE

technik automatyk

technik elektronik

 

Bogdan Bieńczak

9

     

 

     

 

 

 

 

piątek, 10 wrzesień 2021 08:31

WYNIKI MATURY POPRAWKOWEJ

Informuję, że od 10.09.2021 można odbierać w sekretariacie wyniki maturalnego egzaminu poprawkowego.

środa, 08 wrzesień 2021 10:05

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Informuję, że od dnia 8 września można odbierać w sekretariacie dyplomy, świadectwa i informacje o wynikach egzaminów zawodowych z sesji czerwiec-lipiec 2021.

poniedziałek, 30 sierpień 2021 09:38

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się według poniższego harmonogramu. Klasy pierwsze rozpoczynają od uroczystości na górnym holu (II piętro) o godz. 9:15.

Pozostałe klasy spotykają się TYLKO w klasach z wychowawcami.

Przed przyjściem do szkoły proszę zapoznać się z obowiązującymi procedurami związanymi z pandemią, znajdującymi się na stronie szkoły, w zakładce „Dla ucznia i rodzica”.

Klasa

Kierunek/podbudowa

wychowawca

sala

Godzina rozpoczęcia

1co

mechanik pojazdów samochodowych/operator obrabiarek skrawających

Izabela Łożańska

10

9:15

1as

technik automatyk/technik spawalnictwa

Magdalena Kondrat

144

9:15

1ce

technik pojazdów samochodowych/technik elektronik

Martyna Mszanecka-Dworzańska

18

9:15

1to

technik teleinformatyk/technik ochrony środowiska

Klaudia Olszyk

139

9:15

3AE

technik automatyk/    technik elektronik po podstawówce

Barbara Więch

263

9:15

3AEG

technik automatyk/ technik elektronik po gimnazjum

Aneta Czech

37

9:15

3CM

technik pojazdów samochodowych /       technik mechanik po podstawówce

Elżbieta Gierad-Przybyła

256

9:15

3CMG

technik pojazdów samochodowych /         technik mechanik po gimnazjum

Agnieszka Kubowicz

148

9:15

3TO

technik teleinformatyk/  technik ochrony środowiska po podstawówce

Piotr Wójcik

11

9:15

3TOG

technik teleinformatyk/ technik ochrony środowiska po gimnazjum

Sebastian Jajko

258

9:15

3CO

mechanik pojazdów samochodowych/ operator obrabiarek skrawających po podstawówce

Piotr Kot

11

10:15

3COG

mechanik pojazdów samochodowych/ operator obrabiarek skrawających po gimnazjum

Katarzyna Zimoń

255

9:15

4CM

technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik

Ewa Bień

257

9:15

4TO

technik teleinformatyk/  technik ochrony środowiska

Małgorzata Warnecka

138

9:15

2CO

mechanik pojazdów samochodowych  /        operator obrabiarek skrawających

Marek Skalski

262

9:15

2TO

technik teleinformatyk /   technik ochrony środowiska

Irena Wenc

142

9:15

2CS

technik pojazdów samochodowych          technik spawalnictwa

Agnieszka Sachajdak

147

9:15

2AE

technik automatyk/ technik elektronik

 

Bogdan Bieńczak

9

9:15

 

 

piątek, 20 sierpień 2021 09:56

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

Poprawkowy egzamin maturalny  odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Zdający zgłaszają się o godz. 8:00 na górny hol.

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących podczas egzaminu maturalnego w maju (obowiązkowe maseczki). Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym tuszem, NAKLEJEK otrzymanych w maju i przyborów zgodnie z komunikatem OKE o przyborach.

Komunikat o przyborach:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Wytyczne COVID:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

wtorek, 03 sierpień 2021 11:14

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na niektórych kierunkach kształcenia w technikum i w branżowej szkole I stopnia. Podanie o przyjęcie do naszej szkoły w rekrutacji uzupełniającej, ze wskazaniem wybranego kierunku  należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 5 sierpnia 2021.

Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach 8:00-14:00.

Przypominamy osobom zakwalifikowanym do naszej szkoły, że do 30 lipca 2021 do godz. 15:00 należy donieść oryginały dokumentów: świadectwo, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz badania lekarskie (skierowanie należy pobrać z sekretariatu ZS2).

Przypominamy kandydatom do naszej szkoły, że do 14 lipca 2021 do godz. 15:00 należy dostarczyć do naszej szkoły świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Strona 1 z 14

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Poniedziałek
24 Stycznia 2022
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz

Do końca roku zostało 342 dni.
Szczęśliwe numerki: 7,4

 

 

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.