Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

niedziela, 17 maj 2020 18:54

Co uczeń szkoły podstawowej o kształceniu zawodowym wiedzieć powinien?

Napisała 
Oceń ten artykuł
(14 głosów)

 • kon01
 • kon02
 • kon03
 • kon04
 • kon05
 • kon06
 • kon07
 • kon08
 • kon09
 • kon10
 • kon11
 • kon12
 • kon13
 • kon14
 • kon15
 • kon16
 • kon17
 • kon18
 • kon19
Jak młody człowiek ma odnaleźć się w świecie, w którym rozwój jest dynamiczny, a zmiany zachodzą z dnia na dzień? Jak dostosować ofertę edukacyjną szkoły do potrzeb zmieniającego się rynku pracy nie tylko w zasięgu lokalnym lecz również ogólnopolskim i globalnym? Jak pomóc uczniowi w wyborze szkoły, zawodu i wskazać mu właściwą dla niego ścieżkę kariery zawodowej, która zapewni mu przysłowiową dobrą „pracę i płacę”? Gdzie pracodawcy mają szukać potencjalnych, wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy zapewnią dynamiczny rozwój firmie?

 Na te i wiele podobnych pytań odpowiadano podczas konferencji zorganizowanej przez sanockie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy współpracy z doświadczonym w tej materii Zespołem Szkół nr 2 w Sanoku.

Reforma polityki oświatowej zakłada odnowę kształcenia zawodowego, bo gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanych kadr pracowników, niemal na każdym kroku widoczny jest brak fachowców z wielu dziedzin i branż i od lat utrzymuje się w tej materii tendencja wzrostowa- podkreśliła w swym wystąpieniu pani Dorota Kaleta- wizytator Kuratorium Oświaty i koordynator ds. kształcenia zawodowego przy MEN.

Jak zatem przełożyć teorię kształcenia dualnego na praktyczny proces kształcenia? Swym ponad pięcioletnim doświadczeniem w tym zakresie podzieliła się z uczestnikami konferencji Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku Jowita Nazarkiewicz przedstawiając organizację kształcenia w Technikum Nr 2 i branżowej szkole I i II stopnia:  Szkoła stawia na kształcenie dualne oparte na najlepszych wzorcach niemieckich, wiedzę teoretyczną nasi uczniowie zdobywają w doskonale wyposażonych przez firmy patronackie pracowniach, pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach pracy, pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz pracowników tychże firm w realnych warunkach zakładu pracy. Najlepsi wyjeżdżają na praktyki za granicę w ramach programu ERASMUS+, korzystamy też z programów POWER VET i RPO. Ma to nie tylko wymiar ściśle edukacyjny, podczas którego uczniowie zdobywają jakże cenne doświadczenie zawodowe i kwalifikacje z danego zawodu. Ma to również ogromne znaczenie wychowawcze, uczy dyscypliny pracy, wymusza obecność na każdych zajęciach, firmy premiują najlepszych uczniów za wyniki w nauce fundując stypendia, premie, umożliwiają odbywanie szkoleń, kursów, za które uczeń nie ponosi żadnych kosztów, a które jak wiemy są dziś w cenie. Stale analizujemy listę zawodów deficytowych i muszę podkreślić, że z 24 najbardziej poszukiwanych zawodów kształcimy aż w 5 z nich, a wszystkie są objęte patronatem lokalnych firm tzn. w Branżowej Szkole I stopnia mamy operatora obrabiarek skrawających, w Technikum: technika automatyka z innowacją z robotyki, technika elektronika, technika mechanika oraz od przyszłego roku planujemy otworzyć technika spawalnictwa. Nie kształcimy przyszłych bezrobotnych, którzy będą zmuszeni wyjechać z kraju „za chlebem”. Większość pracodawców niejako kształci pracowników pod kątem swoich potrzeb, najlepszym oferują pracę po skończeniu szkoły i możliwość dalszej edukacji np. na studiach, czy kursach.

O tym, że od teorii do praktyki droga wcale nie jest taka daleka mówił Marek Chimiak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w MECHANIKU, posiadacz certyfikatu Siemens CNC-TrainerJakość kształcenia zależy od wyposażenia, jakie posiadamy. Kreda i tablica to przeżytek. W szkole nie jestem w stanie wszystkiego młodzieży pokazać, sama teoria nie wystarczy, by uczeń zdał egzamin z danej kwalifikacji na odpowiednim poziomie, szkoły nie stać na zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, czy narzędzi pomiarowych. Raz w tygodniu prowadzę zajęcia w firmie patronackiej, po omówieniu teorii wychodzę z młodzieżą na halę produkcyjną, korzystamy ze sprzętu i narzędzi będących na stanie firmy, ponadto uczniowie mają możliwość zobaczenia, jak odbywa się dany proces produkcyjny w realnych warunkach zakładu pracy. Uczniowie szybciej przyswajają wiedzę, nie mają większych problemów ze zdaniem egzaminu z danej kwalifikacji. Jeżeli praktyka zawodowa i proces edukacji mają spójny przebieg potencjalny absolwent będzie cenny dla pracodawcy, bo ma już doświadczenie zawodowe. Uczeń bez kwalifikacji nie osiągnie sukcesu na rynku pracy.

Lokalni przedsiębiorcy coraz częściej sami nawiązują współpracę ze szkołami, gdyż widzą wiele korzyści wynikających z ich wpływu na proces kształcenia. Niejako sami uczą swych potencjalnych pracowników. A przy tym korzystają z szeregu ulg finansowych.

Absolwent szkoły branżowej , czy technikum właściwie nie musi już szukać pracy, nawiązał już pierwsze kontakty zawodowe, zna realia naszej firmy, może pochwalić się, że brał udział w produkcji autentycznych części i podzespołów np. do Fiata, czy Wolksvagena- o perspektywie pracodawcy mówi Marcin Stach, dyrektor ds. rozwoju firmy DOMET, która swym patronatem objęła klasę  technika mechanika.

Szkoła branżowa to przygotowanie fachowca, który odnajdzie się wszędzie. Absolwent szkoły branżowej ma 30% większe szanse na znalezienie pracy, bo ma doświadczenie zawodowe- dodaje Bartłomiej Podkalicki, przedstawiciel firmy ADR Polska. S. A, która objęła patronatem kierunek w szkole branżowej operatora obrabiarek skrawających. Sam jestem absolwentem szkoły zawodowej, później ukończyłem technikum, od ponad dwudziestu lat jestem ustawiaczem maszyn, a teraz dodatkowo uczę młodzież. Uczniowie z Mechanika odbywają praktyki zawodowe w systemie rotacyjnym, od początku do końca poznają proces produkcji i sami stają się jego częścią. Podobnie, jak pełnoetatowi pracownicy mają karty magnetyczne rejestrujące ich” przyjścia i wyjścia” z zakładu, a także karty pracy rejestrujące wydajność pracy, ilość wykonanych detali i ich jakość. Ponadto objęliśmy też patronatem kierunek technika automatyka, a od nowego roku szkolnego technika spawalnictwa, bo akurat specjalistów z tej branży nam brakuje. Najlepszym uczniom oferujemy premię, stypendia, płatne staże, pracę na wakacjach i zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Nie tylko mniejsze firmy cierpią z powodu braku fachowców. Duże, lokalne firmy także coraz częściej zwracają się ku szkołom oferując swój patronat nad potrzebnymi im kierunkami. Technik automatyk i technik ochrony środowiska to zawody objęte patronatem Sanok Rubber Company.Warto poświęcić czas na kształcenie młodych ludzi, obserwujemy jak dojrzewają, jak szybko adaptują się do warunków naszego zakładu pracy.Nas też to motywuję do lepszej pracy, musimy zainteresować ucznia wykonywaną pracą, pracownicy mający przy sobie praktykanta muszą wykazać się większą dyscypliną pracy, otrzymują też za to dodatkowe wynagrodzenie, a firma zwrot kosztów pracy- o korzyściach wynikających z przyjęcia uczniów na praktyki mówi Janusz Grządziel, przedstawiciel Sanok Rubber Company.Pieniądze „zarabiane” przez uczniów są dodatkową motywacją do nauki, podobnie jak perspektywa rocznej gratyfikacji finansowej, czy oferta pracy lub płatnego stażu na wakacjach.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko u pracodawców, czy w szkole. Coraz częściej szkoły korzystają z programów unijnych i uczniowie odbywają praktyki za granicą na podstawie międzynarodowych umów i porozumień o współpracy.

W MECHANIKU w ciągu ostatnich sześciu lat z powodzeniem zrealizowaliśmy aż 17 różnych projektów na kwotę ponad miliona euro- mówi odpowiedzialna za kształcenie zawodowe koordynator projektów wicedyrektor Bożena Chabros- Jaklik.  umożliwiają mobilność edukacyjną naszych uczniów i kadry nauczycielskiej. Obecnie szczycimy się Kartą Jakości Mobilności w uznaniu operacyjnej zdolności ZS 2 do zarządzania wysokiej jakości projektami, która została przyznana tylko 26 szkołom w Polsce  i pozwala ona na przechodzeniu przez  uproszczoną procedurę aplikowania o nowe granty. Aktualnie szkoła realizuje projekty RPO WP na lata 2014-2020 działanie 4.0 „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku”( realizacja 2019-2022, wartość projektu: 1 037 487,50 złotych), oraz „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy” (realizacja 2018-2021, wartość projektu: 629 859,99 złotych.), a także  Projekty POWER na zasadach ERASMUS+ na lata 2018-2021, o łącznej kwocie dofinansowania ponad miliona złotych.

W strategię rozwojową wielu szkół od kilku już lat wpisuje sięwłączenie pracodawców w system kształcenia zawodowego, pracodawca ma być obecny na każdym etapie kształcenia począwszy od przygotowania programów nauczania, poprzez  praktyki, staże  zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, oraz zapewnienie wyposażenia specjalistycznych pracowni. Staję się też współodpowiedzialnym za zdobywane przez uczniów kwalifikacji i zdawalność egzaminów zawodowych. Coraz więcej szkół decyduje się też nawiązać międzynarodową współpracę w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz kształcenia zawodowego młodzieży. A wszystko po to, by zapewnić młodym ludziom lepszy start i szansę na dobrą pracę.- podsumowuje konferencję Zofia Kijowska, dyrektor sanockiego CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, organizator spotkania.

/Autor: Katarzyna Burnatowska/

Czytany 351 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 17 maj 2020 19:26

Galeria

{gallery}1522{/gallery}