Praktyki Erasmus+

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
Next

Oferta

 

 

Nabór 2018/2019

Staże zagraniczne

Staże zagraniczne (36)

piątek, 23 luty 2018 21:11

Praktyki w Plymouth 2017

Napisał

Pobierz prezentację Plymouth_2017

W ramach projektu Erasmus+ „Dwujęzyczny Mechanik”  wzięłam udział, wraz z innymi nauczycielami naszej Szkoły, w  intensywnym kursie  języka angielskiego. Na dwa wakacyjne tygodnie lipca, dziesięciu nauczycieli sanockiego Mechanika przeobraziło się w studentów Richard Language College – najstarszej w Bournemouth  uczelni językowej, cieszącej się popularnością i zaufaniem w środowisku.

Szkoła ta posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest w EAQUALS (EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY LANGUAGE SERVICES).

Przez dwa tygodnie, w małych, wielonarodowych grupach, pracowaliśmy z brytyjskimi nauczycielami – zgodnie ze swoim poziomem zaawansowania językowego. W mojej grupie ćwiczeniowej miałam przyjemność pracować z nauczycielami i studentami z Niemiec, Portugalii, Arabii Saudyjskiej i … Polski. Tematyka kursu była skoncentrowana  na budowaniu umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim. Podczas zajęć równolegle ćwiczono wszystkie najważniejsze funkcje języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie i czytanie. W zajęciach przedpołudniowych otrzymywaliśmy solidną dozę gramatyki języka angielskiego, która to wiedza stawała się bazą do zajęć popołudniowych. Duży nacisk kładziono na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienie języka mówionego. Praca w małych grupach, stosowanie metod aktywizujących, korzystanie z narzędzi TIK – to nieodłączne elementy składowe kursu.

Efektywność tego typu kursów zasadza się na „zanurzeniu uczestnika w języku” – ze wszech stron –  język angielski! Oprócz zajęć dydaktycznych – zwykłe, codzienne sytuacje stwarzają okazję a nawet konieczność  do posługiwania się  tym językiem, co pomaga w przełamywaniu barier wewnętrznych.

Uzupełnieniem kursu był  organizowany przez szkołę program zajęć pozalekcyjnych, który pozwalał na doskonalenie umiejętności zdobytych w toku zajęć a także zwiedzanie miasta i jego okolic.

 

Udział w kursie był dla mnie zastrzykiem motywacji do dalszej pracy z językiem angielskim – otrzymane na zajęciach materiały szkoleniowe a także podręcznik, pomagają mi obecnie w pracy samokształceniowej.

piątek, 20 październik 2017 17:19

Edukacja medialna w tureckim Kusadasi - projekt HOML

Napisała

W ramach projektu Hands on media literacy (program ERASMUS+) siedmioro uczniów naszego Zespołu wraz z opiekunkami p. Bożeną Chabros-Jaklik i p. Małgorzatą Lip wzięło udział w I-szym międzynarodowym wyjeździe szkoleniowym w Kusadasi, w Turcji w dniach 12.06 – 16.06.2017r. Oprócz polskiej grupy przyjechali także uczniowie wraz ze swoimi opiekunami z pozostałych organizacji partnerskich biorących udział w Projekcie, tj. z Łotwy, Czech, Bułgarii i Rumunii.

Głównym celem tej mobilności było odbycie szeregu szkoleń związanych z edukacją medialną, doskonalenie sprawności komunikowania się w języku angielskim, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wykonywaniu wspólnych zadań projektowych oraz udział w warsztatach fotograficznych, wystawach, utworzenia e-gazety, wystawienie skeczów związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od mediów oraz włączenie do programu nauczania typowych dla regionu Aydin atrakcji kulturalnych Turcji.

Innym celem naszego Projektu jest podkreślenie roli organizacji pozarządowych; szkoła oferuje nie tylko możliwość nauki w sprzyjającej atmosferze, ale również stwarza warunki do pracy zespołowej, promuje rozwój społeczny, emocjonalny, uczy wzajemnego szacunku, respektuje prawa obywatelskie. Skuteczne przeciwdziałanie negatywnym wpływom mediów na szkołę i zwiększanie świadomości wszystkich uczestników jest naszym priorytetem.

 

W pierwszym dniu pobytu turecki koordynator p. Nilufer Dalkiran zapoznała uczestników z programem spotkania, a następnie odbyło się spotkanie powitalne - uczniowie zapoznawali się ze sobą w trakcie gier integracyjnych. Po południu wszyscy uczestnicy spotkali się z tureckim dziennikarzem p. Gökhanem Çerçi, który przeprowadził szkolenia z zakresu fotografowania i stosowania  technologii informacyjnej i komunikacyjnej (o najważniejsych programach komputerowych wykorzystywanych w Projekcie HOML).

Drugiego dnia uczniowie przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne o znanych dziennikarzach i/lub pisarzach, ich osiągnięciach, drodze do kariery, a także o historii dziennikarstwa w swoich krajach. Po południu odbyła się debata pt. "Media społecznościowe są użyteczne/nieprzydatne", w której dwa międzynarodowe zespoły wymieniały się swoimi poglądami na temat współczesnych mediów, pozostali uczestnicy byli obserwatorami.

Trzeciego dnia uczniowie-uczestnicy zostali podzieleni na 6 międzynarodowych grup, w których przygotowywali reklamy wybranych przez siebie produktów natomiast wieczorem zostawili telefony komórkowe, iPady, tablety itp. w swoich pokojach i wspólnie spędzili wieczór bez korzystania z urządzeń technologicznych - uczyli się słów w swoich językach, niektórych piosenek oraz tradycyjnych gier.

Kolejnego dnia w ramach zajęć kulturowych uczestnicy pojechali na wycieczkę do sanktuarium Marii Dziewicy i Efezu starożytnego miasta oddalonego ok. 20 km od Kusadasi. Po przyjeździe ich zadaniem było przygotować prezentacje lub plakaty w na temat "Aydin w moich oczach" o tym, czego się nauczyli, doświadczyli lub widzieli podczas szkoleń w Turcji.

Ostatniego dnia pobytu w Kusadasi miała miejsce „Turecka noc”, podczas której uczestnicy mieli okazję skosztować tradycyjnej kuchni tureckiej i rozkoszować się turecką muzyką i tańcem ludowym. Ostatnim punktem programu był "Wieczór teatralny" odbywający się na scenie amfiteatru hotelu Ephesia, podczas którego przedstawiciele każdego z krajów partnerskich odegrali skecze związane ze światem mediów, gwiazd, reality show i o uzależnieniu od mediów.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem certyfikatów i pożegnalnym przyjęciem ze łzami w oczach wszystkich uczestników.

 

 • HOML01
 • HOML02
 • HOML03
 • HOML04
 • HOML05
 • HOML06
 • HOML10
 • HOML11
 • HOML13
 • HOML15
 • HOML16
 • HOML17
 • HOML18 (2)
 • HOML18
 • HOML19 (2)
 • HOML20
 • HOML21
 • HOML22
 • HOML23
 • HOML24
 • HOML25
 • HOML26
 • HOML27
 • HOML28
 • HOML30
 • HOML31
 • HOML32
 • HOML37
 • HOML38
 • HOML54
 • HOML55
 • HOML56

 

 

 

 

„Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”

 

I.                   Wielka Brytania, wrzesień 2017.

 

1.      Dominik Koneczko                                        

2.      Tomasz Stanisław Harsche                            

3.      Bednarz Krystian                                            

4.      Radożycki Bartłomiej                                                                

5.      Kamil Łukasz Demko                          

6.      Jarosław Mamak                                   

7.      Kamil Piotr Lewicki                                       

8.      Jakub Mazur                                               

9.      Kamil Wojciech Andruch                   

10.  Przemysław Szymon Chrebor            

11.  Damian Malchar                                  

12.  Mateusz Zbigniew Dzikowski            

13.  Kamil Krystian Macko                         

14.  Michał Drwięga                                  

15.  Karol Kowalski                                  

16.  Jakub Stawiarski                                

Lista rezerwowa

17.  Przemysław Władysław Matuszek  

 

 

II.                Hiszpania, wrzesień 2017.

 

1.      Agnieszka Karolina Repakowska  

2.      Paweł Wojciech Konopelski  

3.      Krzysztof Lubecki kl.  

4.      Waldemar Krystian Pyko  

5.      Paulina Agnieszka Bończak  

6.      Ewa Nitkowska  

7.      Dominika Agata Szczudliki  

8.      Wiktoria Woroszczak  

9.      Joanna Ewelina Węglarz  

10.  Dawid Burian

11.  Klaudia Koczera

12.  Oliwia Pastuszczak

13.  Piotr Kamil Szerszeń   

14.  Łukasz Jan Jajko                                

15.  Patrycja Ewelina Radko                     

16.  Kacper Kiczorowski

 

 

 LISTAREZERWOWA:                   

17. Kacper Tadeusz Łabusiewicz  

18. Sebastian Staszkiewicz  

                 19. Amadeusz Wiesław Fal  

                  20.Przemysław Ździebko  

                  21.  Pamela Kuśnierz   

22. Karolina Winiarska  

23.Bartłomiej Michał Janus  

24.  Dominika Anna Skoczółek  

25. Bartłomiej Michał Janus    

26. Julia Katarzyna Kozimor  

27.   Mateusz Jerzy Złociński  

  

czwartek, 16 luty 2017 18:03

Prezentacja PCEN

Napisała

https://www.pcen.pl/images/erasmus/ZS_Nr_2_Sanok_KA1_KA2_VET.pptx

piątek, 16 grudzień 2016 20:17

Podziękowania z Brukseli

Napisała

 

 

European Vocational Skills Week ambassadors announcedEuropean Commission logo

Poniżej list od Komisji Europejskiej z podziękowaniami dla naszej szkoły za udział w European Vocational Skills Week, 5-9 December 2016.

EUROPEAN COMMISSION

DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Directorate-General

Brussels,

EMPL/E3 SB/ps (2016) 7644014

Subject: Your contribution to the first European Vocational Skills Week,

5-9 December 2016

The European Commission would like to thank you for your contribution to the first ever

European Vocational Skills Week, and for making it a successful and memorable event.

This Commission initiative aims to demonstrate the crucial role of Vocational education

and training (VET) in supporting skills, jobs, innovation and competitiveness, and for

participants to discover how they can use and improve their talents and abilities through

You helped us to mobilise more than 900 events and activities across Europe, reaching an

estimated 702,250 people. During the week in Brussels we had over 1.000 attendees

participating in various events and workshops.

This enables us to build on a firm foundation to begin planning for the next European

Vocational Skills Week. We may come back to you to learn from this years' experience

and reflect on how best to promote the attractiveness of VET, making it a "First choice".

I enclose a leaflet with an overview of the preliminary results of the Week.

Yours sincerely

VET.

Michel Servoz

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

Office: J-27 08-28

Ref. Ares(2016)7024288 - 16/12/2016

Electronically signed on 15/12/2016 17:31 (UTC+01) in accordance with article 4.2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563

 • ep1
 • ep2
 • ep3
 • ep4
 • ep5
 • ep6
 • ep7
 • ep8


Przedstawiamy fotorelację z wydarzenia, które miało miejsce w Mechaniku w ramach European Vocational Skills Week.

środa, 07 grudzień 2016 12:32

European Vocational Skills Week

Napisała

 

 

European Vocational Skills Week ambassadors announced

W najbliższy piatek, 9 grudnia, odbędzie się w naszej szkole w ramach European Vocational Skills Week  spotkanie upowszechniające rezultaty projektu Erasmus+ dla gimnazjalistów. Będzie ono przygotowane przez uczniów ZS 2 w Sanoku  dla uczniów gimnazjum. Podczas spotkania nasi uczniowie przekażą podstawowe informacje na temat Erasmus+, swoje wrażenia z udziału w programie oraz zaprezentują umiejętności zawodowe zdobyte dzięki niemu. Ma to na celu zachęcenie gimnazjalistów do wyboru kształcenia technicznego i pokazanie im możliwości, jakie daje Erasmus+.

Spotkanie będzie obejmować prezentacje multimedialne zawierające materiały wizualne przygotowane podczas wyjazdów na praktyki zawodowe, quiz z nagrodami dla uczniów gimnazjum oraz możliwość wzięcia udziału w zajęciach z użyciem programowalnych klocków Lego MindstormEuropean Commission logo

poniedziałek, 28 listopad 2016 20:19

Kolejne praktyki zagraniczne uczniów „Mechanika”

Napisał

We wrześniu uczniowie z trzecich klas naszej szkoły odbywali zagraniczne praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+. W tym roku 16 uczniów z klasy 3 mo i 3 ct odbywało praktyki na Malcie a 13 uczniów w Wielkiej Brytanii. Od poniedziałku do piątku uczniowie chodzili na praktyki do zakładów pracy a w wolnym czasie poznawali kulturę i najpiękniejsze zakątki kraju.

 

Poniżej prezentujemy artykuł opisujący to wydarzenie, który ukazał się w lokalnych mediach

 

ARTYKUŁ


Wyjazdy uczniów na Maltę, Sycylię, do Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec kojarzą się przeważnie z odpoczynkiem wakacyjnym. Jednak uczniowie Zespołu Szkół nr 2 od kilku lat odbywają w tych krajach praktyki zawodowe. Można sobie zadać pytanie, po co taka różnorodność, przecież to tylko większy kłopot organizacyjny - łatwiej przecież jeździć w jedno miejsce lub praktyki   odbywać w Sanoku. „Oczywiście, lecz jest to związane z szerszym programem realizowanym u nas w szkole. Zakłada on, ogólnie mówiąc, dążenie do jak najwyższej jakości nauczania zawodowego, a atrakcyjne miejsca odbywania praktyk zachęcają uczniów do wzmożonej nauki przed rekrutacją. Uczniowie wszystkich klas drugich już na początku roku wiedzą, że jest dla nich projekt i minimum połowa klasy ma szansę wyjechać za rok na praktyki zagraniczne”  - wyjaśnia koordynatorka szkolnych projektów wicedyrektor Bożena Chabros-Jaklik.

 

Dotychczasowe projekty objęły 198 uczniów i 30 nauczycieli, otrzymane dofinansowanie to ok. 800 000 EUR. Obecnie realizujemy w szkole 6 projektów Erasmus+.

 

Ale oddajmy głos uczestnikom ostatnich praktyk na Malcie i w Wielkiej Brytanii.

 

„To już trzeci wyjazd młodzieży z „Mechanika” na praktyki zagraniczne do Zjednoczonego Królestwa” - mówi opiekun grupy, nauczyciel przedmiotów zawodowych Marek Skalski. Tym razem był to projekt: „Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” Erasmus+.

 

Praktyką zostały objęte klasy trzecie, kształcące w zawodach technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. Zrealizowano ją, przy współpracy z brytyjską firmą Tellus Group, we wrześniu 2016.

 

Uczniowie przez pięć dni w tygodniu pracowali w usługowych zakładach motoryzacyjnych Whites Autoservis i HIQ Auto w Plymouth oraz w centrum szkoleniowym Skills Group w Plympton.

 

Mieli tam doskonałe warunki do zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem techniki motoryzacyjnej oraz systemem pracy w Anglii. Dojeżdżali do miejsc pracy świetnie zorganizowaną komunikacją miejską, mając darmowe bilety miesięczne.  Po pracy na warsztatach uczniowie mieli również do dyspozycji salę fitness do ćwiczeń fizycznych, z której codziennie korzystali. Tellus Group organizował zajęcia dodatkowe typu ‘klub filmowy’ lub ‘klub konwersacyjny’, na którym praktykanci poszerzali umiejętności władania językiem angielskim. Atrakcje miasta to również imprezy uliczne typu „Sea-food” czyli jarmarki z żywnością pochodzenia morskiego oraz kluby studenckie i puby, gdzie można było podejrzeć, jak Anglicy spędzają wolny czas.

 

Oprócz poszerzenia wiedzy z zakresu techniki ogólnej i samochodowej, wyjazd na praktykę pokazał uczniom bogaty kraj europejski: obyczaje mieszkańców, ich wysoką kulturę i umożliwił zawarcie nowych znajomości, które są podtrzymywane za pośrednictwem Facebooka. Uczniowie zwiedzili okoliczne atrakcje np. miasteczka Looe, Tintagel oraz Boscastle. Być może była to jedyna taka okazja w życiu i wszyscy z pewnością cieszą się, że można było z niej skorzystać.

 

„Tegoroczny pobyt na Malcie okazał się bardzo udany pogodowo” - wspomina nauczycielka przedmiotów zawodowych opiekunka grupy Aneta Czech. Gdy w Polsce deszczowe chmury zwiastowały chłodną jesień, tam była pełnia lata.

Wyjazd jednak to przede wszystkim codzienna praca. Uczniowie, w zależności od zawodu, a byli to technicy teleinformatycy, technicy ochrony środowiska i technicy pojazdów samochodowych, zostali przydzieleni do różnych firm. Na praktykach zdobywali nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe i rozwijali zdolności językowe.

Szczególnie ciekawe zajęcia mieli uczniowie ochrony środowiska. Pracowali m.in. w rezerwacie ptaków, w fundacjach ekologicznych, czy w laboratorium na Uniwersytecie Maltańskim. Jeden z naszych uczniów podczas praktyk był świadkiem wylęgu żółwi morskich!

 

turtles

Choć wyspa leży tylko ok. 200 kilometrów od Afryki, nie dokuczają tam upały. Temperatury nie przekraczały 30ᵒC. Przepiękne plaże i krystalicznie niebieska woda w morzu oczarowały wszystkich. W każdy weekend uczniowie odkrywali coraz piękniejsze miejsca. Podróż jeepami po Wyspie Gozo, lazurowe wybrzeża  wyspy Comino, miasto Mdina lśniące w blasku księżyca pozostawiły niezapomniane wspomnienia.


Na Facebooku uczestnicy wyjazdu prowadzili dziennik „Mechanik na obczyźnie”   https://www.facebook.com/mechaniksanocki?ref=hl , w którym można znaleźć szczegóły z przebiegu praktyki.

Dzięki takim wyjazdom uczniowie nie tylko mają możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych, ale także zmieniają podejście do kultur innych społeczeństw, otwierają się na świat i wracają naładowani pozytywną energią do dalszej pracy! 

 

 • 100_6148
 • 100_6151
 • 100_6153
 • 100_6203
 • 100_6257
 • 100_6261
 • 100_6293
 • 100_6297
 • 100_6315
 • 100_6376
 • 14224802_1742975235952945_8456144776407108314_n
 • 14225533_1742129639370838_482440971300567131_n
 • 14237756_1742952465955222_3970607314636163350_n
 • 14265075_1742952212621914_2627410459995875329_n
 • 14316811_1745511639032638_8869057749350783682_n
 • 14317474_1742192249364577_8342826059768896533_n
 • 14322287_1742952269288575_8025339384080899790_n
 • 14322651_1742952059288596_8592177213725373279_n
 • 14344220_1742952099288592_7196423652609627076_n
 • 14344317_1742975185952950_9168132884191358702_n
 • 14344892_1742952129288589_5061041286172016141_n
 • 14355593_1744752159108586_5064220136280433747_n
 • 14359026_1747190305531438_1407201066363109594_n
 • 14370126_1746946108889191_6364353976163223708_n
 • 14433180_1746946142222521_4693074549498622555_n
 • 14462861_1747190338864768_7209249499975419950_n
 

Kolejne projekty i  praktyki zagraniczne w „Mechaniku”

Znalezione obrazy dla zapytania erasmus+ logo 

Wyjazdy uczniów na Maltę, Sycylię, do Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec  na praktyki zawodowe w naszej szkole to już codzienność. Chciałabym przypomnieć, że w tym roku został zakwalifikowane do realizacji trzy nowe projekty Erasmus+.

- Praktyka zawodowa w Anglii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”  32 uczniów obecnych klas drugich pojedzie na miesięczne praktyki i 16 osób z ochrony środowiska na staż.

 - „Hands on media literacy”- projekt kulturowy na temat umiejętności używania mediów realizowany przez 6 krajów, którego nasza szkoła jest koordynatorem. Jest on przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy będą mogli wziąć udział w dwóch międzynarodowych spotkaniach w Turcji i Bułgarii.

 - „Dwujęzyczny Mechanik”- projekt dla nauczycieli, w ramach którego 10 pedagogów na najbliższych wakacjach wyjedzie do Wielkiej Brytanii na dwutygodniowy kurs języka angielskiego i 2 do Grecji na „job-shadowing” czyli obserwację pracy innych do zaprzyjaźnionych szkół.

 Dotychczasowe projekty objęły 198 uczniów i 30 nauczycieli, otrzymane dofinansowanie to ok. 800 000 EUR. Obecnie realizujemy w szkole 6 projektów Erasmus+.

 Ale oddajmy głos uczestnikom ostatnich praktyk na Malcie i w Wielkiej Brytanii.

 „To już trzeci wyjazd młodzieży z „Mechanika” na praktyki zagraniczne do Zjednoczonego Królestwa” - mówi opiekun grupy, nauczyciel przedmiotów zawodowych Marek Skalski. Tym razem był to projekt: „Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” Erasmus+.

 Praktyką zostały objęte klasy trzecie, kształcące w zawodach technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. Zrealizowano ją, przy współpracy z brytyjską firmą Tellus Group, we wrześniu 2016.

 Uczniowie przez pięć dni w tygodniu pracowali w usługowych zakładach motoryzacyjnych Whites Autoservis i HIQ Auto w Plymouth oraz w centrum szkoleniowym Skills Group w Plympton.

 Mieli tam doskonałe warunki do zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem techniki motoryzacyjnej oraz systemem pracy w Anglii. Dojeżdżali do miejsc pracy świetnie zorganizowaną komunikacją miejską, mając darmowe bilety miesięczne.  Po pracy na warsztatach uczniowie mieli również do dyspozycji salę fitness do ćwiczeń fizycznych, z której codziennie korzystali. Tellus Group organizował zajęcia dodatkowe typu ‘klub filmowy’ lub ‘klub konwersacyjny’, na którym praktykanci poszerzali umiejętności władania językiem angielskim. Atrakcje miasta to również imprezy uliczne typu „Sea-food” czyli jarmarki z żywnością pochodzenia morskiego oraz kluby studenckie i puby, gdzie można było podejrzeć, jak Anglicy spędzają wolny czas.

  Oprócz poszerzenia wiedzy z zakresu techniki ogólnej i samochodowej, wyjazd na praktykę pokazał uczniom bogaty kraj europejski: obyczaje mieszkańców, ich wysoką kulturę i umożliwił zawarcie nowych znajomości, które są podtrzymywane za pośrednictwem Facebooka. Uczniowie zwiedzili okoliczne atrakcje np. miasteczka Looe, Tintagel oraz Boscastle. Być może była to jedyna taka okazja w życiu i wszyscy z pewnością cieszą się, że można było z niej skorzystać.

 „ Tegoroczny pobyt na Malcie okazał się bardzo udany pogodowo” - wspomina nauczycielka przedmiotów zawodowych opiekunka grupy Aneta Czech. Gdy w Polsce deszczowe chmury zwiastowały chłodną jesień, tam była pełnia lata.

 Wyjazd jednak to przede wszystkim codzienna praca. Uczniowie, w zależności od zawodu, a byli to technicy teleinformatycy, technicy ochrony środowiska i technicy pojazdów samochodowych, zostali przydzieleni do różnych firm. Na praktykach zdobywali nowe umiejętności, doświadczenie zawodowe i rozwijali zdolności językowe.

  Szczególnie ciekawe zajęcia mieli uczniowie ochrony środowiska. Pracowali m.in. w rezerwacie ptaków, w fundacjach ekologicznych, czy w laboratorium na Uniwersytecie Maltańskim. Jeden z naszych uczniów podczas praktyk był świadkiem wylęgu żółwi morskich!

  Choć wyspa leży tylko ok. 200 kilometrów od Afryki, nie dokuczają tam upały. Temperatury nie przekraczały 30ᵒC. Przepiękne plaże i krystalicznie niebieska woda w morzu oczarowały wszystkich. W każdy weekend uczniowie odkrywali coraz piękniejsze miejsca. Podróż jeepami po Wyspie Gozo, lazurowe wybrzeża  wyspy Comino, miasto Mdina lśniące w blasku księżyca pozostawiły niezapomniane wspomnienia.

 
Na Facebooku uczestnicy wyjazdu prowadzili dziennik „Mechanik na obczyźnie”   https://www.facebook.com/mechaniksanocki?ref=hl, w którym można znaleźć szczegóły z przebiegu praktyki.
Dzięki takim wyjazdom uczniowie nie tylko mają możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych, ale także zmieniają podejście do kultur innych społeczeństw, otwierają się na świat i wracają naładowani pozytywną energią do dalszej pracy!

 • pm01
 • pm02
 • pm03
 • pm04
 • pm05
 • pm06
 • pm07
 • pm08
 • pm09
 • pm10
 • pm11
 • pm12
 • pm13
 • pm14
 • pm15
 • pm16
 • pm17
 • pm18
 • pm19
 • pm20
 • pm21
 • pm22
 • pm23
 • pm24
 • pm25
 • pm26

 

środa, 12 październik 2016 12:57

WYNIKI REKRUTACJI DREZNO 2017

Napisała

 

  

Proszę  zapoznać się z wynikami rekrutacji i podpsać listę w sekretariacie.

 

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna  powołana do przeprowadzenia rekrutacji do projektu

 realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Sanoku  „ Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku ” realizowanego w ramach programu Erasmus+ .

1.        Koordynator projektu Bożena Chabros-Jaklik

2.        Pedagog szkolny Małgorzata Michenko

3.        Wychowawca danej klasy

4.         Nauczyciel języka angielskiego /niemieckiego uczący w danej klasie

5.         Nauczyciel języka angielskiego /niemieckiego  zawodowego uczący w danej klasie

 

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  utworzyła listę uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie utworzona została Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie .

 

 

LISTA GŁÓWNA  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wyjazd Drezno Niemcy:

1.Konieczko Dominik                    

2. Bindas Dawid

3. Fudalej Artur

4.Szczygieł Rafał

5. Sokalski Jarosław

6. Bednarz Krystian

7. Radożycki Bartłomiej

8. Sawczyszyn Kamil

9. Król Sebastian

10.Koza Karol

11. Solon Kamil

 

 

LISTA GŁÓWNA – Technikum nr 2

 

1..Bończak Paulina

2.Marszałek Mateusz

3. Szerszeń Piotr

4.Herman Maciej

5.Chrebor      Przemysław

6.Zabłotny Piot

Lista rezerwowa – Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1.        Staniszewski Jakub  

2.        Pelc Dominik

3.        Latusek Piotr

4.        Żytka Karol

5.        Szczudlik Krzysztof

6.        Niemiec Hubert

 

Lista rezerwowa -  Technikum Nr.2:

1.          Zahaczewski Andrzej

2.        Łabusiewicz Kacper

3.        Mateja Michał

4.        Drobot Michał

5.        Och Joanna 

Strona 1 z 3

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Czerwca 2018
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Szczęśliwe numerki: 3,4

 

Dyżury v2.13

Nasi Przyjaciele

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELMI" Michał Biłas, Jakub Biłas s. c.

"TOM-PLAST" Mazur M.,
Tszan T. sp. j.

Sanok Rubber Company S. A.

Jan Królicki

Kurs

Gościmy

Odwiedza nas 81 gości oraz 2 użytkowników.

 • agatal
 • jowitan

Logowanie