Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Klasa mundurowa o profilu wojskowym
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
23-11-2018
Next
Monika Adamska

Monika Adamska

Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych - Ochrona Środowiska.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych(7, 8 klasa) i gimnazjalnych do udziału w KONKURSIE EKOLOGICZNYM organizowanym przez Zespół Szkół Nr2

w Sanoku.

Konkurs został zgłoszony do wykazu konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły (uczniowie mogą uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Technik ochrony środowiska

Cele konkursu

 

-kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

-budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

-inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

-wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia.

-podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży.

Uczestnictwo w konkursie

 

1. Konkurs otwarty jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu sanockiego, brzozowskiego, leskiego, bieszczadzkiego.

2. Informacje o Konkursie zostaną przekazane szkołom telefonicznie, listownie oraz będą wysłane do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez pocztę elektroniczną. Informacje dotyczące konkursu podane zostaną, również na głównej stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

 

Zasady konkursu:

-W konkursie może wziąć udział drużyna dwuosobowa.

 

-Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

-Pierwszy etap to test z zakresu ekologii i ochrony środowiska - czas trwania 45 min.

 

-W drugim etapie drużyna przygotowuje pracę z odpadów. Uczniowie wykonują pracę z odpadów, które będą przygotowane przez organizatora konkursu - czas trwania 60 min. Zostanie ona oceniona przez komisję konkursową. W ocenie liczy się kreatywność i ilość użytych odpadów.

 

-Łączna ilość punktów pozwoli wyłonić zwycięzców konkursu.

 

-Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w dniu konkursu.

 

-Premiowane będą trzy pierwsze miejsca.

 

-Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czasie ogłoszenia wyników.

 

                                                            Tematyka konkursu     
kosz

 

      -ekologia klasyczna

      -wody i ich ochrona

      -gleby i ich ochrona

      -powietrze i jego ochrona

      -ochrona przyrody

      -gospodarka odpadami

      -hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi

      -zagadnienia społeczno – gospodarcze związane z ochroną

       i kształtowaniem środowiska

      -międzynarodowe aspekty ochrony przyrody

 

 

 

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Sobota
20 Lipca 2019
Imieniny obchodzą
Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz, Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł, Sewera

Do końca roku zostało 165 dni.
Szczęśliwe numerki: Nie losujemy

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.