Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Klasa mundurowa o profilu wojskowym
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
23-11-2018
Next
Jowita Nazarkiewicz

Jowita Nazarkiewicz

Poniższy link zawiera treść komunikatu dyrektora OKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas części pisemnej egzaminu maturalnego. Proszę wszystkich uczniów klas maturalnych o zapoznanie się z komunikatem i potwierdzenie tego faktu podpisując się na liście u wychowawcy.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=5473

środa, 13 styczeń 2016 20:41

WSPÓŁPRACA MECHANIKA Z SANOCKĄ PWSZ

W dniu 7 stycznia 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku odbyło się spotkanie władz uczelni, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu. Podczas spotkania Zespół Szkół nr 2 w Sanoku odnowił porozumienie o współpracy z PWSZ . Współpraca ta dotyczy kilku obszarów działalności – edukacji, działań kulturalnych, organizacyjnych, ale także udziału w projektach unijnych.

Dzięki porozumieniu uczniowie naszej szkoły będą mogli m.in. korzystać z propozycji zajęć otwartych w świetnie wyposażonym Instytucie Technicznym

PWSZ.

niedziela, 10 styczeń 2016 16:08

SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE Z RODZICAMI W DNIU 15 STYCZNIA 2016, GODZ. 17:00

15 STYCZNIA 2016 roku, godzina 17:00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami (z wyjątkiem klas maturalnych). W tym dniu rodzice uczniów uczących się w naszej szkole będą mogli również spotkać się z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Nauczyciele będą dostępni od godziny 17:30 do 18:30        w pokoju nauczycielskim.

O godzinie 16:00 w sali nr 139 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców. Serdecznie zapraszam.

                                                                                                                                                                      Jowita Nazarkiewicz

 

PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIE Z RODZICAMI

W DNIU 15 STYCZNIA 2016

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1ce

I.Łożańska

138

2m

A.Czech

143

3m

K.Wojtuszewska-Cap

263

2lp

K.Kłeczek

144

1mo

A.Kubowicz

147

2mo

E.Bień

257

1ct

P.Naumowicz

259

2ct

A.Lubieniecka-Płaziak

153

3cm

A.Więch

148

3ti

M.Wrona

018

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI W DNIU 6 LISTOPADA 2015, GODZ. 17:00

6 listopada 2015 roku, godzina 17:00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami. W tym dniu rodzice uczniów uczących się w naszej szkole będą mogli również spotkać się z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Nauczyciele będą dostępni od godziny 17:30 do 18:30 w pokoju nauczycielskim.

O godzinie 17:45 w sali nr 9 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców. Serdecznie zapraszam.

 

PRZYDZIAŁ SAL NA SPOTKANIE Z RODZICAMI

W DNIU 6 LISTOPADA 2015

 

Klasa

Wychowawca

Sala

1ce

I.Łożańska

138

2m

A.Czech

143

3m

K.Wojtuszewska-Cap

263

2lp

K.Kłeczek

144

3lp

P.Kot

154

1mo

A.Kubowicz

147

2mo

E.Bień

257

1ct

P.Naumowicz

259

2ct

A.Lubieniecka-Płaziak

153 Spotkanie w poniedziałek 09.11.2015 w godz. 15:00-17:00

3cm

A.Więch

i2

4c

K.Burnatowska

151

3ti

M.Wrona

018

4ti

P.Wójcik

139

4ttm

M.Skibińska

148

4te

A.Sachajdak

i4

 

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/2015

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER ogłasza otwarty nabór  partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem konkursu jest wybrany typ projektu określony dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2014 rozpoczynamy rekrutację uczniów chcących wyjechać na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii w ramach projektu ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?, finansowanego ze środków unijnych. Szkoła otrzymała na ten cel prawie 100,000 euro.

Przypominamy, że w obecnej fazie rekrutacji mogą brać udział  uczniowie klasy 2ti (kierunek technik teleinformatyk) i klasy 2ttm (kierunek technik teleinformatyk). Formularze rekrutacyjne są dostępne u wychowawców klas- pani Katarzyny Markuc i pana Piotra Wójcika. Należy je wypełnić i zwrócić do wychowawców do dnia 24 czerwca 2014. Zgodnie z regulaminem wyniki rekrutacji będą ogłoszone do dnia 30 lipca 2014. Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce ?Leonardo? oraz na gazetce szkolnej na holu obok sklepiku.

Przypominamy również, że wszystkie koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, jak również wycieczki, zajęcia kulturalne typu wyjścia do muzeum, kina, itp. są w stu procentach finansowane ze środków unijnych. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Uczestnicy otrzymają również kieszonkowe.

Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w obecnej fazie projektu będą odbywać praktyki zawodowe w Plymouth w Wielkiej Brytanii w dniach od 03- 28 listopada 2014.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorek projektu pań Bożeny Chabros-Jaklik i Jowity Nazarkiewicz.

wtorek, 13 maj 2014 09:39

PIERWSZY TYDZIEŃ W PORTSMOUTH

 • p1
 • p10
 • p11
 • p12
 • p13
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
Jak wiecie uczniowie ?Mechanika? z klasy 3 cs (kierunek technik mechanik i technik pojazdów samochodowych) przebywają obecnie na praktykach zawodowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Wyjechali tam w ramach projektu mobilności ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?, finansowanego w 100% z programu ?Leonardo da Vinci -Uczenie się przez całe życie?. Właśnie minął pierwszy tydzień ich pobytu na ?obczyźnie?. Jak twierdzą opiekunowie grupy pani Bożena Chabros-Jaklik i pan Marek Skalski nasi uczniowie świetnie sobie radzą w nowym środowisku a co najważniejsze uczą się języka angielskiego ?w zastraszającym tempie?. Oprócz codziennego uczęszczania na praktyki zawodowe do Highbury College w Portsmouth (ich angielski instruktor zawodu Joseph Hanswenzl twierdzi, że nasi praktykanci są najlepsi ze wszystkich uczących się tam obecnie grup ), chłopaki z 3cs poznają również kulturę brytyjską, biorąc udział w różnych zajęciach kulturalnych takich jak wieczorki towarzyskie i filmowe, konwersacje w języku angielskim, wycieczki (w ostatni weekend byli na wycieczce w Bath a w ramach praktyki zawodowej odwiedzili fabrykę Jaguara w Birmingham). W wolnych chwilach chodzą też na kręgle a niektórzy również do skateparku, który w Portsmouth jest po prostu SUUUPER. Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z pobytu w Portsmouth.

Informujemy, że w dniu 03 grudnia 2013 rozpoczynamy rekrutację uczniów chcących wyjechać na praktykę zawodową do Wielkiej Brytanii w ramach projektu ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji?, finansowanego ze środków unijnych. Szkoła otrzymała na ten cel prawie 100,000 euro. Przypominamy, że w obecnej fazie rekrutacji mogą brać udział wyłącznie uczniowie klasy 3cs (kierunek technik mechanik i technik pojazdów samochodowych). Formularze rekrutacyjne są dostępne u wychowawcy klasy- pani Barbary Więch. Należy je wypełnić i zwrócić do wychowawcy do dnia 10 grudnia 2013. Zgodnie z regulaminem wyniki rekrutacji będą ogłoszone do dnia 30 stycznia 2014. Regulamin rekrutacji jest dostępny poniżej oraz na gazetce szkolnej na holu obok sklepiku.

Przypominamy również, że wszystkie koszty związane z transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, jak również wycieczki, zajęcia kulturalne typu wyjścia do muzeum, kina, itp. są w stu procentach finansowane ze środków unijnych. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Na miejscu uczestnicy otrzymają również kieszonkowe.

Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w obecnej fazie projektu będą odbywać praktyki zawodowe w Plymouth w Wielkiej Brytanii w dniach od 17 maja do 14 czerwca 2014.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Kliknij aby przeglądać

Projekt ?Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji? przygotowany przez zespół nauczycieli z "Mechanika", został zatwierdzony w konkursie projektów mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci. W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków, zatwierdzono 122 projekty staży zagranicznych  a projekt ?Mechanika? został sklasyfikowany na bardzo wysokim 5 miejscu! Dzięki projektowi szkoła otrzyma 99712,00 euro na projekty mobilności dla swoich uczniów. Koordynatorkami projektu są panie Bożena Chabros-Jaklik i Jowita Nazarkiewicz.

wtorek, 22 styczeń 2013 20:03

Wizyta Przygotowawcza w Wielkiej Brytanii

W dniach 14.01-18.01.2013 Pan Dyrektor oraz profesorka Jowita Nazarkiewicz zostali zaproszeni do siedziby organizacji Tellus Group w Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie realizowali program wizyty przygotowawczej wspomagający projekt ?Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci?.?Uczenie się przez całe życie?. ("Lifelong Learning Programme?) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, który umożliwi uczniom naszego technikum wyjechać na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, zyskać cenne doświadczenie zawodowe za granicą, doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz poznać kulturę i zwyczaje Wielkiej Brytanii.

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Piątek
21 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Albaniusz, Alicja, Alojzy, Alojza,
Demetria, Domamir, Marta, Rudolf,
Rudolfa, Rudolfina, Teodor

Do końca roku zostało 194 dni.
Szczęśliwe numerki: 6,11

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.