Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Klasa mundurowa o profilu wojskowym
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
23-11-2018
Next
środa, 19 październik 2016 19:23

Nagrody w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku w roku szkolnym 2016/2017

Napisała 
Oceń ten artykuł
(36 głosów)

W tym roku z okazji święta KEN dwóch nauczycieli ZS nr 2 w Sanoku zostało, w sposób szczególny, wyróżnionych za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pan Marek Chimiak otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, natomiast pan Bogdan Buczek „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Obaj odznaczeni są nauczycielami przedmiotów zawodowych i w przeszłości byli już wielokrotnie nagradzani. Pan Marek Chimiak Nagrodami Dyrektora Szkoły oraz dwukrotnie Nagrodą Starosty Sanockiego, a pan Bogdan Buczek Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Kuratora, Nagrodą Starosty Sanockiego oraz licznymi Nagrodami Dyrektora Szkoły.

 

Pan Marek Chimiak organizował i organizuje specjalistyczne kursy dla uczniów: kurs programowania mikroprocesorów, kurs programowania sterowników PLC, kurs programowania robotów przemysłowych, kurs programowania paneli operatorskich. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczy młodzież programowania na platformie Android. Efektem prac z uczniami są liczne autorskie aplikacje na urządzenia mobilne. Niektóre z tych aplikacji wykorzystywane są przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły („Plan lekcji” i „Dyżury”).

 Oprócz walorów dydaktycznych aplikacje te przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

 Pan Chimiak zdobywa samodzielnie wiedzę oraz dzieli się nią z innymi. W 2001 roku wydał książkę pt. „Realizer”. Graficzna metoda programowania mikroprocesorów”. Wprowadzając technikę mikroprocesorową do programów nauczania daje uczniom narzędzie, dzięki któremu mogli tworzyć takie urządzenia mechatroniczne jak: roboty przemysłowe, wyświetlacze widmowe, cyfrowe rejestratory, urządzenia do sterowania przez sieć GSM. Pan Marek publikuje w Internecie materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne kursy video - „Programowanie paneli operatorskich Astraada”.  Jest autorem opracowania: „Edukacyjne zastosowanie programu Bascom”. Jego skrypt : „Modelowanie 3D w programie Inventor” stanowi pomoc dydaktyczną na przedmiocie pracownia projektowania CAD.

Przygotowuje uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zachęca i przygotowuje młodzież do udziału w różnych konkursach technicznych i turniejach. Efekty pracy z uczniami to liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak:  wyróżnienie w ogólnopolskim Turnieju Mistrzów Techniki za pracę „Robot edukacyjny ZS2” – Warszawa 2000; II miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez wydawnictwo „Elektronika dla Wszystkich” na najlepszą pracę dyplomową 2002 r. – „Wyświetlacz widmowy”; 7 miejsce w ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wodnych – Poznań 2008 r.; 7 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Gumowy surowiec” – 2009 r.; I miejsce w ogólnopolskiej akcji SzkołaFON – 2011 r.; II miejsce w regionalnym Turnieju Maszyn Wiatrowych (kategoria moc)  – Kraków 2015 r.; II miejsce w ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych (kategoria prędkość) – Piaseczno 2015 r.

Pan Marek Chimiak stworzył szkolną stronę internetową – administruje, publikuje artykuły i zamieszcza materiały dydaktyczne dla uczniów. Układa tygodniowy plan lekcji oraz pełni funkcję przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjnej. Współuczestniczył w opracowaniu planu praktyk zagranicznych oraz programu nauczania dla technika mechanika.

           

Pan Bogdan Buczek skutecznie zachęca uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, w których zajmują oni wysokie lokaty, m.in. III miejsce w finale „Podkarpackiej Olimpiady Energetycznej” – PWSZ Krosno 2015, I miejsce w Polsce w konkursie „Chronię klimat przez zrównoważone użytkowanie energii” – FEWE w Katowicach 2010, udział w finale „Konkursu Wiedzy Technicznej „sapere aude” – Jarosław 2008, uczniowie laureatami „Konkursu Prac Dyplomowych” – SIiTMP Poznań 2001, „Turniej Młodych Mistrzów Techniki”: I i III m. w 2001 r. w województwie i udział w finale w kategoriach „Pomysł techniczny” oraz „Pomoc dydaktyczna”, I miejsce w województwie i udział w finale w kategorii „Użyteczna praca dyplomowa” w 2002 r.

  Pan Buczek pracował autorski program i przeprowadził szkolenia dla uczniów ZS nr 2 w Sanoku „E-learning szansą na sukces w XXI wieku” – projekt sfinansowany w ramach grantu KO w Rzeszowie w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży w 2007 r.

W latach 2009-2012 był opiekunem dydaktycznym 2 uzdolnionych uczniów, dla których opracował Indywidualny Plan Rozwoju zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Uczniom tym przyznano stypendium (ok. 4000 zł rocznie/osobę) w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu woj. podkarpackiego”. Opracował program praktyki zawodowej dla klas t. elektronik i program stażu dla projektu WND-POKL.09.02.00-001/12 oraz przygotował i prowadził autorskie kursy „Wykonywanie płytek PCB” i „Układy cyfrowe” (proj. EFS „Podkarpacie stawia na zawodowców”) – 2013-2014.

 Łączy kształcenie tradycyjne z e-learningiem. Prowadził m.in. lekcje otwarte dla nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli władz oświatowych „Montaż obwodów drukowanych w technologii THT” – ZS2 w Sanoku 2013, „Modelowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem multimediów i technologii kształcenia na odległość” CDN w Sanoku 2008, lekcja koleżeńska „Układy sygnalizacji dźwiękowej” – ZS Nr 2 w Sanoku, 2007.

W latach 2008-2012 był doradcą przedmiotów zawodowych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) w Sanoku. Prowadził zajęcia na kursie pedagogicznym oraz liczne szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz rad pedagogicznych – m.in.: 2007 r.: „Kształcenie na odległość w praktyce szkolnej”; 2008 r.: „Wykorzystanie ICIM oraz multimediów w dydaktyce przedmiotów zawodowych”; 2009 r.: „Wykorzystanie komputera do opracowywania oraz sprawdzania testów przedmiotowych i egzaminacyjnych”, „Bezpieczeństwo w Internecie”; 2010 r.: „Tablica interaktywna w pracy nauczyciela”, „Cele kształcenia zawodowego”; 2011 r.: „E-learning w edukacji”, „Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego” „Ocenianie kształtujące”; 2012 r.: „Zabawki politechniczne w edukacji szkolnej” „Nowoczesne środki komunikacyjne w pracy nauczyciela”.

  W ramach projektu UE ze środków EFS Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty „Wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie sanockim” zorganizował Sieć Współpracy i Samokształcenia „Jak skutecznie wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” – prowadził szkolenia, zapraszał ekspertów oraz zorganizował trzydniowy wyjazd studyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 2014-2015. Dba o wyposażenie i przygotowuje pomoce dydaktyczne – ostatnio, 2012-2015: „Stanowiska badawcze do pracowni elektrycznej, automatyki i układów cyfrowych”, „Stoper elektroniczny do badania wydolności na wf”, stanowisko programowania robota i sterowników.

 Nauczyciel cały czas podnosi swoje umiejętności i poszerza wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach – m.in. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” - Rzeszów 2014, „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” - CDN w Sanoku 2014, „Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w szkole” – ZS2 w Sanoku 2012, „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach w nauce” – CDN w Sanoku 2011, „Wdrażanie podstawy programowej wychowania. przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” – CODN, MEN, Dębe k. Warszawy 2009 (uzyskał tytuł wojewódzkiego eksperta z informatyki), „E-learning w wyrównywaniu szans edukacyjnych” – CODN w Warszawie 2007, „Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków EFS” – Sanok 2007,  „Metodyka tworzenia lekcji multimedialnych” – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Sanok 2007, „Narzędzia i metodyka szkoleń e-learning” – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 2006.

 Pan Buczek wydaje publikacje o zasięgu ogólnopolskim: książki: „Algorytmy. Ćwiczenia”, wyd. Helion, Gliwice 2008, oaz „Automatyka i robotyka w Excelu. Ćwiczenia z…”, wyd. Mikom (obecnie w PWN), Warszawa 2002, artykuł „E-doskonalenie nauczycieli. Rozmowa z…” – „Edukator Zawodowy” wyd. KOWEZiU, Warszawa 2008; artykuły w „Edukacja w Regionie” od roku 2001, wyd. CDN w Sanoku.

                                                                                                                                                             Autor: pani Agnieszka Kubowicz

Czytany 877 razy Ostatnio zmieniany środa, 19 październik 2016 19:30

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Piątek
23 Sierpnia 2019
Imieniny obchodzą
Apolinary, Benicjusz, Filip, Laurenty,
Sulirad, Walerian, Waleriana, Zacheusz

Do końca roku zostało 131 dni.
Szczęśliwe numerki:

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.