EFS

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 65
wtorek, 19 marzec 2013 11:01

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" Wyróżniony

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

o rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku

do udziału w projekcie "Podkarpacie stawia na zawodowców"

 

Koordynator szkolny Projektu pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 9.2: Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Powiat Sanocki - organ prowadzący Zespół Szkół Nr 2
w Sanoku,

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestniczek i uczestników

do  Projektu  w  ramach  zadania  realizowanego  przez  Zespół  Szkół  nr  2  w  Sanoku.  Działanie  skierowane  jest do uczennic
i uczniów Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku.

       Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 października 2014 r.

           W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem
    kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne;

2. Staże i praktyki.

       Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć (z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).

           Formy wsparcia, o których mowa powyżej będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

         W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych powyżej następującymi preferencjami dla poszczególnych działań:

1. Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia
     zawodowego; w tym kursy specjalistyczne:

     1) uczniowie i uczennice o najniższych dochodach miesięcznych netto za 2011 r. na osobę w rodzinie (według oświadczenia)
         ? waga punktowa: 2;
     2) osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego ? waga punktowa: 2;
     3) uczniowie i uczennice zamieszkali/-łe na terenach wiejskich ? waga punktowa: 2.

2. Staże:

     1) osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego;
     2) uczniowie i uczennice zamieszkali/-łe na terenach wiejskich.

          Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. Uczniowie ubiegający się
o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór: załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) wraz
z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, do koordynatora / koordynatorki z ramienia szkoły (w biurze projektu).

          O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie regulaminu.
          Regulamin rekrutacji dostępny jest u szkolnego koordynatora Projektu: mgr Jerzego Patronika, gabinet nr 2.

        Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/ uczennica
z listy rezerwowej.

 

Harmonogram kursów

nr grupy

szkoła

nazwa zajęć

liczba godz.

liczba uczniów

termin realizacji

ZS2/1

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (pojazdy samochodowe)

30

10

04-2013

ZS2/2

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (pojazdy samochodowe)

30

10

10-2013

ZS2/3

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (pojazdy samochodowe)

30

10

01-2014

ZS2/4

ZS 2

kurs - matematyka techniczna  (pojazdy samochodowe)

20

10

05-2013

ZS2/5

ZS 2

kurs - matematyka techniczna  (pojazdy samochodowe)

20

10

11-2013

ZS2/6

ZS 2

kurs - matematyka techniczna  (pojazdy samochodowe)

20

10

05-2014

ZS2/7

ZS 2

Kurs spawacza (pojazdy samochodowe)

145

11

02-2014

ZS2/8

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (telekomunikacja)

30

10

04-2013

ZS2/9

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (telekomunikacja)

30

10

10-2013

ZS2/10

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (telekomunikacja)

30

10

01-2013

ZS2/11

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach telekomunikacyjnych

20

10

04-2013

ZS2/12

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (telekomunikacja)

30

10

04-2013

ZS2/13

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (telekomunikacja)

30

10

10-2013

ZS2/14

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (telekomunikacja)

30

10

01-2014

ZS2/15

ZS 2

kurs  rozszerzający - systemy telekomunikacyjne (telekomunikacja)

20

10

04-2013

ZS2/16

ZS 2

kurs  rozszerzający - systemy telekomunikacyjne (telekomunikacja)

20

10

09-2013

ZS2/17

ZS 2

kurs  rozszerzający - systemy telekomunikacyjne (telekomunikacja)

20

10

03-2014

ZS2/18

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (teleinformatyka)

30

10

04-2013

ZS2/19

ZS 2

kurs - język angielski techniczny (teleinformatyka)

30

10

01-2014

ZS2/20

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (teleinformatyka)

30

10

05-2013

ZS2/21

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (teleinformatyka)

30

10

01-2014

ZS2/22

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach teleinformatycznych

20

10

04-2013

ZS2/23

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach teleinformatycznych

20

10

09-2013

ZS2/24

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach teleinformatycznych

20

10

03-2014

ZS2/25

ZS 2

kurs  rozszerzający - systemy telekomunikacyjne (teleinformatyka)

20

10

04-2013

ZS2/26

ZS 2

kurs  rozszerzający - systemy telekomunikacyjne (teleinformatyka)

20

10

03-2014

ZS2/27

ZS 2

kurs - język angielski w zastosowaniach elektronicznych

30

10

10-2013

ZS2/28

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (elektronika)

30

10

10-2013

ZS2/29

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (elektronika)

30

10

01-2014

ZS2/30

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach elektronicznych

20

10

04-2013

ZS2/31

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach elektronicznych

20

10

03-2014

ZS2/32

ZS 2

kurs - układy cyfrowe (elektronika)

20

10

05-2013

ZS2/33

ZS 2

kurs - układy cyfrowe (elektronika)

20

10

09-2013

ZS2/34

ZS 2

kurs - układy cyfrowe (elektronika)

20

10

01-2014

ZS2/35

ZS 2

kurs - układy cyfrowe (elektronika)

20

10

04-2014

ZS2/36

ZS 2

kurs  rozszerzający - systemy telekomunikacyjne (elektronika)

20

10

04-2013

ZS2/37

ZS 2

kurs  rozszerzający - systemy telekomunikacyjne (elektronika)

20

10

03-2014

ZS2/38

ZS 2

kurs - język angielski w zastosowanach mechanicznych

30

10

04-2013

ZS2/39

ZS 2

kurs - język angielski w zastosowanach mechanicznych

30

10

01-2014

ZS2/40

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach mechanicznych

20

10

04-2013

ZS2/41

ZS 2

kurs - matematyka techniczna - w zastosowaniach mechanicznych

20

10

03-2014

ZS2/42

ZS 2

kurs programowanie sterowników (mechanika, elektronika)

20

10

04-2013

ZS2/43

ZS 2

kurs programowanie sterowników (mechanika, elektronika)

20

10

10-2013

ZS2/44

ZS 2

kurs programowanie sterowników (mechanika, elektronika)

20

10

01-2014

ZS2/45

ZS 2

programowanie robotów (mechanika, elektronika)

20

10

04-2013

ZS2/46

ZS 2

programowanie robotów (mechanika, elektronika)

20

10

10-2013

ZS2/47

ZS 2

kurs - wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych (ZSZ Nr 2 - elektromechanik pojazdów samochodowych)

30

10

10-2013

 

Harmonogram staży

SPECJALNOŚĆ

LICZBA
UCZNIÓW

TERMIN  (MIESIĄC/E - ROK)

technik pojazdów samochodowych

20 (4 x 5 os.)

07-2013, 08-2013, 07-2014, 08-2014

technik telekomunikacji

6 (2 x 3 os.)

07-2013, 07-2014

technik teleinformatyk

6 (3 x 2 os.)

07-2013, 08-2013, 07-2014

technik elektronik

4 (2 x 2 os.)

07-2013, 07-2014

technik mechanik - spawalnictwo

9 (3 x 3 os.)

07-2013, 08-2013, 07-2014

mechanik pojazdów samochodowych

4 (2 x 2 os.)

07-2013, 07-2014

elektromechanik pojazdów samochodowych

4 (2 x 2 os.)

08-2013, 08-2014

 

Uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe.

 

Przygotował: szkolny koordynator Projektu mgr Jerzy Patronik

Zatwierdził: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku mgr inż. Marian Kuzicki

Czytany 12039 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 październik 2013 07:30

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Sobota
27 Listopada 2021
Imieniny obchodzą
Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian,
Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz

Do końca roku zostało 35 dni.
Szczęśliwe numerki: Nie losujemy

 

 

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.