Klasy i wychowawcy

Kierunki kształcenia

Stałe pozycje

Stałe pozycje (19)

czwartek, 14 czerwiec 2012 18:20

Radiowęzeł

Napisał

Radiowęzeł obsługuje wszystkie imprezy szkolne takie jak: okolicznościowe akademie, wręczanie nagród, jasełka, imprezy sportowe, koncerty charytatywne itd. Członkowie sekcji pomagają także w przygotowywaniu audycji (np. żołnierze wyklęci) i ślubowania klas pierwszych.Samodzielnie organizują koncerty życzeń z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet oraz Walentynek. Dbają o muzykę na przerwach szkolnych oraz pełnią rolę DJ-ów na dyskotekach.

L.p. NAUCZYCIEL CZAS NAUCZYCIELA DLA RODZICÓW
DZIEŃ
TYGODNIA
NR LEKCJI GODZINA
OD DO
1 J.Adamiak          -          -          -          -
2 M.Adamska środa 11 15:50 16:35
3 M.Balwierczak poniedziałek 5 10:45 11:30
4 A.Benedykt poniedziałek 2 08:00 08:45
5 E.Bień czwartek 5 10:45 11:30
6 B.Bieńczak wtorek 3 08:50 09:35
7 A.Błażowska środa 4 09:45 10:30
8 L.Błażowski        -          -          -          -
9 M.Boczoń        -          -          -          -
10 J.Bróż wtorek 5 10:45 11:30
11 B.Buczek czwartek 2 08:00 08:45
12 M.Buczek środa 8 13:10 14:00
13 K.Burnatowska piątek 5 10:45 11:30
14 B.Chabros-Jaklik wtorek 6 11:35 12:20
15 M.Chimiak środa 8 14:05 14:50
16 A.Czech środa 6 11:35 12:20
17 J.Felenczak          -            -            -          -
18 A.Finder środa 10 14:50 15:30
19 R.Finder          -            -            -          -
20 E.Gierad-Przybyła wtorek 8 13:10 14:00
21 A.Grysztar wtorek 8 13:10 14:00
22 A.Grzebień wtorek 3 08:50 09:35
23 S.Jajko środa 5 10:45 11:30
24 K.Kłeczek wtorek 8 13:15 14:00
25 A.Kołodziej czwartek 5 10:45 11:30
26 M.Kondrat poniedziałek 6 11:35 12:20
27 E.Kosior-Szwan poniedziałek 4 09:45 10:30
28 M.Kosturska            -          -          -          -
29 P.Kot środa 7 12:20 13:10
30 M.Kowalczyk wtorek 7 12:25 13:10
31 A.Kubowicz czwartek 4 09:45 10:30
32 A.Kucap        -          -      -          -
33 E.Kurdyła        -          -          -          -
34 M.Kuzicki        -          -          -        -
35 M.Lip          -          -            -          -
36 A.Lubieniecka-Płaziak środa 4 09:45 10:30
37 I.Łożańska środa 5 11:30 12:20
38 K.Markuc          -          -          -          -
39 M.Matuła wtorek 9 14:00 14:50
40 M.Michenko      -          -        -          -
41 M.Mielecka-Łata          -          -          -            -
42 S.Mokrzycka            -          -          -          -
43 J.Muszńska          -          -            -          -
44 P.Naumowicz wtorek 2 08:00 08:45
45 J.Nazarkiewicz piątek 3 08:50 09:35
46 M.Niemiec        -        -          -            -
47 K.Oleniacz poniedziałek 3 08:50 09:35
48 D.Pałys wtorek 5 10:45 11:30
49 J.Patronik        -          -          -          -
50 M.Rajchel            -            -            -            -
51 M.Sabat-Olearczyk          -            -          -          -
52 A.Sachajdak piątek 7 12:25 13:10
53 R.Siwadłowska            -          -          -          -
54 M.Skalski środa 5 10:45 11:30
55 M.Skibińska środa 6 11:35 12:20
56 A.Szałkiewicz-Uczeń piątek 5 10:45 11:30
57 A.Śliwka środa 7 13:15 14:00
58 J.Tomczuk czwartek 5 10:45 11:30
59 M.Warnecka          -          -        -          -
60 I.Wenc wtorek 5 10:45 11:30
61 B.Więch piątek 5 10:45 11:30
62 K.Wojtuszewska-Cap wtorek 5 10:45 11:30
63 P.Wójcik poniedziałek 5 10:45 11:30
64 M.Wrona          -          -            -            -
65 J.Wrona            -            -          -            -
66 M.Wrona wtorek 5 10:45 11:30
67 K.Zimoń          -          -          -          -
68 M.Zygar          -          -          -          -
piątek, 04 wrzesień 2009 16:10

Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022

Napisał

Klasa

Kierunek/podbudowa

wychowawca

2AE

technik automatyk/ technik elektronik po podstawówce

Mariola Skibińska

3AE

technik automatyk/ technik elektronik po podstawówce

Barbara Więch

3AEG

technik automatyk/ technik elektronik po gimnazjum

Aneta Czech

2CS

technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik po podstawówce

Agnieszka Sachajdak

2TO

technik teleinformatyk/ technik ochrony środowiska po podstawówce

Irena Wenc

3TO

 technik teleinformatyk/ technik ochrony środowiska

Karina Kozimor

3TOG

technik teleinformatyk/ technik ochrony środowiska po gimnazjum

Sebastian Jajko

4TO

technik teleinformatyk/ technik ochrony środowiska

Małgorzata Warnecka

2CO

mechanik pojazdów samochodowych/ operator obrabiarek skrawających po podstawówce

Marek Skalski

3CO

mechanik pojazdów samochodowych/ operator obrabiarek skrawających

Piotr Kot

3COG

mechanik pojazdów samochodowych/ operator obrabiarek skrawających po gimnazjum

Katarzyna Zimoń

1CO

mechanik pojazdów samochodowych/ operator obrabiarek skrawających

Izabela Łożańska

3CM

technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik po podstawówce

Ewa Gierad-Przybyła

3CMG

technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik

Agnieszka Kubowicz

4CM

technik pojazdów samochodowych/ technik mechanik

Ewa Bień

1TO

technik teleinformatyk/technik ochrony środowiska

Klaudia Olszyk

1AS

technik automatyk /technik pojazdów samochodowych

Magdalena Kondrat

 

1CE

technik pojazdów samochodowych/technik elektronik

Martyna Mszanecka-Dworzańska

WYDARZENIE

TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021

Koniec 1 semestru w klasach maturalnych

10 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część pisemna

11 stycznia 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część pisemna

11 – 15 stycznia 2022 r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część praktyczna

10 stycznia 2022- model "d"

od 12 stycznia- 06 lutego 2022- model "w", "wk", "dk”

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część praktyczna

10 stycznia 2022 – model „d”

17 -22 stycznia 2022 r- model „dk”

11 – 23 stycznia 2022 r- model „w”, „wk””

Ferie zimowe

14 lutego 2022 – 27 lutego 2022

Koniec I semestru w klasach I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia

21 stycznia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia 2022- 19 kwietnia 2022

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29 kwietnia 2022

Egzamin maturalny

04.05.2022- 20.05.2022 (część pisemna)

18.05.2022- 20.05.2022 (część ustna)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 - część pisemna

21 czerwca 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 - część pisemna

2 – 7 czerwca 2022 r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 - część praktyczna

20 czerwca 2022- model "d"

i od 22 czerwca 2022- 6 lipca 2022- model "w", "wk", "dk"

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 - część praktyczna

1 czerwca 2022- model „d”

8 – 19 czerwca 2022- model „dk”

1– 19 czerwca 2022- model „w”, „wk”

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

23 sierpnia 2022 (część pisemna)

części ustnej nie przeprowadza się

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022

Ferie letnie

27 czerwca 2022- 31 sierpnia 2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego):

Technikum: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 10.01.2022, 11.01.2022, 02.05.2022, 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022,17.06.2022 (10 dni).

Branżowa Szkoła I Stopnia: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022,10.01.2022, 02.05.2022, 17.06.2022 (6 dni).

Kalendarz stałych zebrań rady pedagogicznej:

9   września 2021- plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy ZS2, opinia o przydziale prac
stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, WDN, program profilaktyczno-wychowawczy

9 grudnia 2021- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

20 stycznia 2022- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas
27 stycznia 2022- zebranie RP podsumowujące I semestr

26 kwietnia 2022- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

21 czerwca 2022- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas

23 czerwca 2022- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach klasyfikacyjnych

27  czerwca 2022- zebranie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2021/2022

31 sierpnia 2022- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach poprawkowych

Kalendarz spotkań z rodzicami

3 września 2021- spotkanie organizacyjne z rodzicami wychowanków internatu

16 września 2021- spotkanie organizacyjne

28 października 2021- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

2 grudnia 2021- spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

13 stycznia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

12 kwietnia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

-  klasy maturalne- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

-  klasy pozostałe- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

14 czerwca 2022- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

sobota, 01 sierpień 2009 14:39

Historia szkoły

Napisała

Po zakończeniu II Wojny Światowej, wraz z odbudową przemysłu w Sanoku, pojawiło się olbrzymie zapotrzebowanie na wykształconą kadrę techniczną. Dlatego już 29 maja 1946 r. ówczesny dyrektor Sanockiej Fabryki Wagonów (dzisiaj Autosan S.A.) Filip Schnneider wystąpił z pismem do Zjednoczenia Przemysłu Taboru i Sprzętu Kolejowego Tasko w Poznaniu o zezwolenie na pilne uruchomienie 3-letniej Szkoły Przemysłowej przy Fabryce Wagonów w Sanoku. Odpowiedź nadeszła szybko. Ministerstwo Przemysłu, Departament Kadr, Wydział Szkolnictwa Zawodowego reprezentowany przez naczelnika w Zjednoczeniu Tasko, magistra Henryka Rzędowskiego, w dniu 6 czerwca 1946 r. zezwoliło na zorganizowanie i uruchomienie szkoły przemysłowej. Obowiązki dyrektora powierzono Władysławowi Dziduszce. W spartańskich warunkach, wśród zgliszczy, w budynku kantyny fabrycznej, 3 września 1946 r. nastąpiła inauguracja działalności szkoły. Po trzech latach w roku 1951 odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Uruchomiono dwa kierunki kształcenia
z 4 oddziałami, o dwóch różnych programach nauczania: Dokształcającej Szkoły Zawodowej, kształcącej młodzież na wykwalifikowanych ślusarzy i uprawnionych do tytułu czeladnika, oraz Szkoły Przemysłowej, uprawniającej absolwentów również do tytułu czeladnika, lecz z możliwością dalszego kształcenia w szkole średniej zawodowej. Obydwie szkoły były na podbudowie siedmiu klas szkoły podstawowej.

Pierwszymi nauczycielami byli dyrektor Wł. Dziduszko, panie Stefania Bobicka i Władysława Kuprowska oraz technik z Sanowagu Leopold Prokopski, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
W roku szkolnym 1946/47 szkoły mają do dyspozycji 3 sale na I piętrze w budynku kasyna fabrycznego naprzeciw fabryki. Pracuje tam 3 nauczycieli etatowych i 10 dochodzących oraz
4 nauczycieli zawodu i 1 pracownik administracyjny. W ciągu pierwszych lat działalności olbrzymią pomoc w organizowaniu szkoły okazał naczelny dyrektor fabryki, Filip Schneider, który ułatwił zorganizowanie i wyposażenie szkoły i warsztatu. W wyniku starań dyrektora fabryki oraz dyrektora szkoły zarząd miasta Sanoka sprzedał szkolę (za kwotę 300000zł), przedstawiony na zdjęciu, budynek przy ul. Lipińskiego 71.

24 września 1947 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku, który był też półinternatem. Szkoły zajmowały siedem sal lekcyjnych w budynku starej gminy przy ul. Lipińskiego 71 oraz jedną salę w sąsiedniej szkole podstawowej. Wkrótce lokal ten okazał się za mały. Półinternat przeniesiono do Domu Robotniczego przy ul. Kościelnej. Warsztaty szkolne natomiast znajdowały się w fabryce.
W roku szkolnym 1949/50 w szkole pobiera naukę 494 uczniów w 3 typach szkół: Państwowej Szkole Przemysłowej, Państwowym Gimnazjum Mechanicznym, Państwowym Liceum Mechanicznym. Nauka odbywa się nadal w starej gminie i w budynku fabrycznym przy ulicy Okrzei. Jednocześnie powstaje projekt budowy nowego gmachu szkoły przy ul. Stróżowskiej. Nowy budynek o powierzchni 33000metrów kwadratowych był największą szkołą w mieście i sąsiednich powiatach. Oddano go do użytku w marcu 1960 roku.

Kolejne lata to ciągła modernizacja szkoły. Zmienia się zarówno liczba zatrudnionych nauczycieli, jak i typy szkół. Niemniej „Mechanik” zawsze kształci dla potrzeb przemysłu. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego przemysłu chemicznego w roku szkolnym 1967/68 zostaje uruchomiona nowa specjalność - technologia przemysłu chemicznego. W latach siedemdziesiątych następuje połączenie wszystkich typów szkół i tak powstaje Zespół Szkół Mechanicznych. Jednak w mieście i okolicach nadal używa się popularnego skrótu „Mechanik”. Kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 2 następuje 1 września 2002. Cztery lata wcześniej, bo w 1998 roku zostaje uruchomione liceum ogólnokształcące, którego pierwsi absolwenci zdają egzamin dojrzałości w 2002 roku.

W ciągu kolejnych lat istnienia, popularny „Mechanik” wrósł w lokalny koloryt miasta i okolicy. Olbrzymia większość kadry technicznej Sanoka to absolwenci Naszej Szkoły. Przez te lata nastąpiła nie tylko wymiana uczniów, ale też grona profesorskiego i dyrekcji. W latach sześćdziesiątych dyrektorem był mgr Stanisław Machnik. Później, bo aż do 1990 roku funkcję tę pełnił mgr Stanisław Prokop. Od 1990 do 1999 stanowisko piastował mgr Stanisław Kwiatkowski, a od września 1999 roku dyrektorem był mgr inż. Marian Kuzicki. Po piętnastu latach funkcję dyrektora przyjęła mgr Jowita Nazarkiewicz i piastuje ją od września 2015 roku.

Popularny sanocki „Mechanik” od początku istnienia był ważnym elementem lokalnego przemysłu. Szkoła zmieniała się z biegiem lat. Dzisiaj jest placówką otwartą i nowoczesną, oferującą ciekawe kierunki kształcenia. Pozwala zdobyć wykształcenie średnie techniczne, korzystając ze środków unijnych, jak też kształcąc umiejętności na różnego rodzaju stażach i praktykach zagranicznych. Kolejną możliwością rozwoju są klasy patronackie. Dana firma obejmuje opieką dany zawód, aby kształcić fachowców w określonej dziedzinie. Po ukończeniu nauki absolwenci znajdą zatrudnienie w tym przedsiębiorstwie. Kolejna reforma szkolnictwa zmienia nazwę szkoły zawodowej na dwustopniową-branżową, po której uczeń może zdobyć tytuł technika i podejść do matury. Tę zmianę przyniósł rok szkolny 2017/2018. Pierwszy stopień to trzy lata nauki, a drugi to kontynuacja nauki przez kolejne dwa lata. Ważną rolę w placówce odgrywają koła zainteresowań, w czasie których uczniowie rozwijają swoje pasje. Zgodnie z tradycją uczniowską dużą popularnością cieszą się konkursy techniczne.

Ponad 70 lat istnienia Szkoły to szmat czasu, to wiele uczniowskich lęków, ale i zabawnych anegdot, przy których wspomnieniu łza się w oku kręci. Przez te wszystkie lata szkoła zawsze dbała i dba do dzisiaj, by kształcić na wysokim poziomie.

Strona 2 z 2

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Poniedziałek
24 Stycznia 2022
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafał,
Rafaela, Tymoteusz

Do końca roku zostało 342 dni.
Szczęśliwe numerki: 7,4

 

 

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.