Wydrukuj tę stronę
niedziela, 16 sierpień 2009 21:41

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Napisała 

 WYDARZENIE

TERMIN

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020

Koniec 1 semestru w klasach maturalnych

11 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

12 stycznia 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna

11 stycznia 2021- model "d"

od 13 stycznia- 19 lutego 2021- model "w", "wk", "dk'

Ferie zimowe

1 lutego 2021 – 14 lutego 2021

Koniec I semestru w klasach I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia

22 stycznia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia 2021- 6 kwietnia 2021

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30 kwietnia 2021

Egzamin maturalny

04.05.2021- 20.05.2021 (część pisemna)

07.05.2021- 20.05.2021 (część ustna)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

22 czerwca 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna

21 czerwca 2021- model "d"

i od 23 czerwca 2021- 8 lipca 2021- model "w", "wk", "dk"

 

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

24 sierpnia 2021 (część pisemna)

23-24 sierpnia 2021 (część ustna)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021

Ferie letnie

26 czerwca 2021- 31 sierpnia 2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego):

Technikum: 02.11.2020, 12.11.2020, 13.11.2020, 11.01.2021, 12.01.2021, 04.05.2021, 05.05.2021, 06.05.2021, 07.05.2021, 04.06.2021 (10 dni)

Branżowa Szkoła I Stopnia: 02.11.2020, 12.11.2020, 13.11.2020, 11.01.2021, 12.01.2021, 04.06.2021 (6 dni)

Kalendarz stałych zebrań rady pedagogicznej:

11  września 2020- plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy ZS2, opinia o przydziale prac
stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, analiza wyników egzaminów, analiza naboru, WDN, program profilaktyczno-wychowawczy, zmiany w Statucie

11 grudnia 2020- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

22 stycznia 2021- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas
29 stycznia 2021- zebranie RP podsumowujące I semestr

27 kwietnia 2021- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

22 czerwca 2021- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas

24 czerwca 2021- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach klasyfikacyjnych

28  czerwca 2021- zebranie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/202

31 sierpnia 2021- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach poprawkowych

Kalendarz spotkań z rodzicami

4 września 2020- spotkanie organizacyjne z rodzicami wychowanków internatu

15 września 2020- spotkanie organizacyjne

23 października 2020- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

4 grudnia 2020- spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

15 stycznia 2021- spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)

20 kwietnia 2021- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

-   klasy maturalne- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

-   klasy pozostałe- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

15 czerwca 2021- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

Czytany 23359 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 listopad 2020 11:48