piątek, 23 listopad 2018 12:13

Klasa mundurowa o profilu wojskowym

Napisał 

Klasa mundurowa o profilu wojskowym w ZS2 prowadzona jest na zasadach innowacji. Patronat nad klasą objął 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Adresatami innowacji są uczniowie wszystkich klas technikum (specjalność: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik ochrony środowiska, technik automatyk, technik elektronik). Uczniowie technikum chcący uczestniczyć w zajęciach wojskowych deklarują swoją chęć poprzez wypełnienie wniosku dostępnego w sekretariacie Szkoły. Zajęcia z zakresu wojskowości i wychowania fizycznego realizują w grupie międzyoddziałowej.

Czas realizacji innowacji obejmuje trzy kolejne lata cyklu kształcenia dla klas na podbudowie gimnazjum i cztery kolejne lata dla klas na podbudowie szkoły podstawowej, od klasy pierwszej począwszy. Zajęcia z zakresu wojskowości odbywają się w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Ponadto, uczniowie realizują autorski program z wychowania fizycznego, przygotowujący ich do testu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych.
Motywacja wprowadzenia innowacji
Innowacja jest odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej u młodzieży zainteresowanie problematyką związaną z szeroko pojętą wojskowością (zwłaszcza po wznowieniu zajęć na szkolnej strzelnicy sportowej). Innowacja stanowi także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego, poszerzając warunki do rozwoju zainteresowań uczniów oraz rozbudzania ich aktywności, ciekawości poznawczej i kreatywności, jak również tworzenie pola do realizacji marzeń i planów związanych z wykonywaniem zawodu w ramach Sił Zbrojnych RP.
Innowacja stwarza młodzieży możliwość rozeznania i wzmocnienia postaw proobronnych i patriotycznych; przybliża możliwość wiązania przyszłości zawodowej z Wojskiem; Innowacja poszerza ofertę edukacyjną dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy Technikum (specjalność technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik ochrony środowiska, technik automatyk, technik elektronik ).
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
a) wykorzystanie wsparcia ze strony:
- 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
- Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.
b) organizowanie i współorganizowanie:
- szkoleniowych wyjazdów poligonowych,
- zajęć na pasie taktycznym,
- zajęć w szkolnej strzelnicy sportowej /strzelanie z broni pneumatycznej krótkiej i długiej z trzech postaw, strzelanie dynamiczne/,
- nauka pływania z możliwością zdobycia karty pływackiej,
- przygotowanie do testu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych.
c) wdrożenie pracy metodą warsztatową szczególnie w toku treningu umiejętności społecznych; ćwiczenia doskonalące pracę w zespole, komunikowanie się, skuteczne rozwiązywanie problemów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, branie odpowiedzialności za swoje postępowanie, budowanie cech lidera w zespole; umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach.

  • kwl1
  • kwl2
  • kwl3
  • kwl4
  • kwl5
  • kwl6
  • kwl7
  • kwl8
  • kwl9

 

 

 

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

Czytany 6239 razy Ostatnio zmieniany sobota, 14 marzec 2020 09:25
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl

Galeria

{gallery}1264{/gallery}

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.